Mer til studentene

Stipendandelen økes til 40 prosent. Du kan tjene inntil 100.000 kroner før du får nedsatt lån og stipend. Pengene utbetales månedlig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette viser innstillingen fra Utdanningskomiteen på Stortinget.

Endelig vedtak fattes i Stortinget før jul. Endringene trer i kraft ved semesterstart høsten 2002.

Først neste år

Studentenes kamp for høyere stipendandel bærer endelig frukter når stipendandelen økes fra 30 til 40 prosent.

Det skjer først 1. november neste år som følge av at endringen koster 125 millioner mer enn først antatt.

Solbjørg Sørensen.
Solbjørg Sørensen. Vis mer


- De fleste får likevel mer å rutte med. Men 15 av de 40 prosentene gjøres om til stipend først når eksamen er bestått, sier Solbjørg Sørensen, informasjonsrådgiver i Lånekassen.

Hver måned

Pengene skal betales ut hver måned, ikke to ganger i året som nå. Første utbetaling ved studiestart vil være på 16.000 kroner.

Slik skaffer politikerne seg økonomiske muskler til å øke stipendandelen. Staten får nemlig renteinntektene i stedet for studentene.

De skal nå kunne tjene inntil 100.000 kroner i løpet av skoleåret uten å få redusert lån og stipend. For tre år siden var grensen 3.500 kroner i måneden (utenom sommeren).

Nå reduseres ikke lånet i det hele tatt. Behovsprøvingen gjelder nemlig bare stipendet.

Også kutt

- Tjener de mer enn 100.000 i året, blir det overskytende trukket fra beløpet de får omgjort til stipend etter eksamen, sier Sørensen.

Studentene kan altså få en lavere stipendandel enn 40 prosent dersom de tjener for mye eller stryker på eksamen.

Alt er likevel ikke rosenrødt. Foruten tap av renteinntekter, gis det ikke lenger reisestipend til studenter over 25 år. Maksimalt beløp er 7.000 kroner. Tilskuddet på 26 millioner til studentboliger fjernes også.

Jeg vil lese mer om studiefinansieringen i 2002