Mer om de tre vanligste selskapsformene

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Enkeltmannsforetak er en organisasjonsform hvor en "fysisk person", altså ett menneske, står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld.

  Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han uansett står personlig ansvarlig.

  Skattemessig liknes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

  Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret.

  De har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men det koster penger. Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, har det registreringsplikt i Foretaksregisteret.

 • Et ansvarlig selskap: Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

  I praksis finnes to typer; 1) ANS; der alle deltakerne har et solidarisk personlig ansvar for hele gjelden. Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

  Og 2) DA, selskaper med delt ansvar, der deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hvor hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Eks: Kreditor kan ikke kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret.

  Krav til selskapsavtale. Registreringsplikt i Foretaksregisteret.

 • Et aksjeselskap: Dvs. et selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav, og eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet).

  I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 100.000 kroner til sammen.

  Merk deg at eiere i små og nystartede aksjeselskap ofte må kausjonere for lån som selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel ofte et personlig gjeldsansvar. Det er også tenkelig at tillitsvalgte, for eksempel styrets leder, kan pådra seg erstatningsansvar.

  I praksis kan eiere i små aksjeselskap ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte eiere kan ta ut. Aksjeeier som selv arbeider i selskapet, kan heve ordinær lønn for arbeidsinnsatsen. Lønnen kan ikke være høyere enn markedslønn.

  Stiftelse av AS: De som forbereder å starte et nytt aksjeselskap (stifterne), må gjennomgå en del formelle prosedyrer før virksomheten settes i gang. Hensikten med formkravene er at økonomi, ansvar og rettigheter skal være entydig avtalt stifterne i mellom, og gi kunder og leverandører tilfredsstillende sikkerhet.

  Stifterne skal opprette, datere og skrive under et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde utkast til vedtekter og tidspunkt for avholdelse av konstituerende generalforsamling. Du får opp et standard stiftelsesdokument ved å klikke på skjemasymbolet i margen.

  Senest tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet, og før virksomheten starter, skal selskapet meldes til registrering i Foretaksregisteret.

Kilde: Spør OSS.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer