Roger Granheim, direktør i NSB Service, er strålende fornøyd med å ha en mentor.
Roger Granheim, direktør i NSB Service, er strålende fornøyd med å ha en mentor. Vis mer

Mentoren: Den nye sparringpartneren

JOBB: Har du ikke hørt om mentorer? NSB og flere andre bedrifter legger nå til rette for at de ansatte har mentorer, eller personlige karriereveiledere.

Roger Granheim, direktør i NSB Service, har Asbjørn Larsen, tidligere konsernsjef i Saga og styremedlem i DnB, som mentor gjennom NSBs eget topplederprogram. Som en av 22 kandidater med egen mentor er Granheim svært fornøyd med ordningen.

- For meg er det et privilegium å få være med på denne ordningen. Jeg er glad for å ha jevnlig kontakt med en erfaren leder i næringslivet. Vi har hatt en utelukkende positiv dialog. Mentoren ser på ting med andre øyne, og har vært nyttig som rådgiver både i konkrete faglige spørsmål, i forhold til min rolle som leder og i mer personlige saker. Jeg har udelt positive erfaringer med mentor-ordningen, forteller Granheim.

En god mentor er en utenforstående og nøytral person du kan rådføre deg med, søke støtte hos og diskutere faglige og karrieremessige spørsmål med. Mentoren skal ikke fortelle deg hva du bør gjøre. I stedet bør han utfordre, stille spørsmål og få deg til å tenke selv.

Pilotgjengen

- NSB opprettet den toårige mentorordningen for et og et halvt år siden. Lederkandidatene som er med på ordningen er derfor pilotgjengen hos oss. Hvordan det fungerer, avhenger en del av personkjemien mellom mentoren og kandidaten. Stort sett fungerer dette utmerket, forteller konserdirektør Morten Buan, ansvarlig for mentorordningen i NSB.

Jernbanegiganten har knyttet til seg en rekke kjente personer som mentorer, og listen er imponerende. Den inkluderer blant annet Gudmund Hernes, Berge Furre, Astrid Nøklebye Heiberg, Bente Erichsen, Ellen Horn og Leif Frode Onarheim.

Mentorer er relativt nytt i Norge, og mye mer utbredt i land vi liker å sammenlikne oss med, deriblant Sverige. Når det nå brer om seg her i landet, skyldes det en bred enighet om at de fleste arbeidstakere vil ha nytte av å ha en mentor.

Uansett hvilket stillingsnivå du er på: Skaff deg en mentor. Du er ikke avhengig av at bedriften din har et tilbud. Du kan få deg en mentor på eget initiativ, eller gå gjennom NHO, som har utviklet et utmerket tilbud.

Sparring

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har i tre år organisert et mentorprogram, hvor yngre, kvinnelige ledere i medlemsbedrifter har hatt månedlige samtaler med sin egen personlige mentor. De har i tillegg deltatt på samlinger og konferanser med likesinnede. Mentorene, som er blitt utnevnt av NHO, er uten unntak eldre og mer erfarne ledere.

- Hovedmålet er å utvikle nye topplederemner gjennom en erfaren person som kan gi råd for personlig utvikling i jobben, samt generelle karrieremessige råd. Kall det gjerne en sparringpartner, forteller Knut Haakon Nilsen, direktør for Narvesen-kjeden.

Nilsen har vært engasjert i NHOs mentorprogram som mentor for en ung kvinnelig leder over en ettårsperiode.

Nytteeffekt

- Utfordringen er å få en konkret nytteeffekt av mentorprogrammet. Målet er at adeptene skal endre sin atferd til det bedre. For å få dette til har hver kandidat en støtteperson i bedriften hvor de jobber til daglig, forteller Kristian Skjølaas, direktør i NHOs avdeling for bedrift og samfunn.

Til nå har 250 mentorer og 250 kandidater, også kalt ”adepter”, gjennomført programmet. Ingelin Killengren og Osmund Ueland er de mest kjente mentorene tilknyttet opplegget.

Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Handelshøyskolen i Bergen har nå overtatt administrasjonen av mentorprogrammet. Prisen for å være med er 35.000 kroner. Kontakt AFF dersom du er interessert.

Når ingen andre tør

Ikke bare de unge og fremadstormende benytter mentorer. Også folk som har nådd høye maktposisjoner trenger sparringpartnere.

- Ledere med stor makt og innflytelse opplever ofte at underordnede ikke tør si hva de egentlig mener i gitte situasjoner. En mentor kan være den som gir tilbakemeldinger til lederen om den jobben han gjør. Altså en som kommer med motforestillinger, en som sår tvil og styrker tro, mener Knut Isaksen, grunnlegger av rekrutteringsbedriften Isco Group. Isaksen har nå solgt seg ut av Isco Group.