<I>Illustrasjon: Per Ervland.</I>
Illustrasjon: Per Ervland.Vis mer

Menn får mest

Stort sett får menn mer enn kvinner - for samme type arbeid.

Fortsatt er lønnsforskjellen stor mellom menn og kvinner. Og forskjellen forsterkes ved at menn oftere har ulike former for tillegg og bonuser i sin yrkestilværelse, og i tillegg jobber kvinner fremdeles mindre, viser en oversikt som Likestillingssenteret la fram tirsdag.

Ingen utjevning

Etter at Likestillingssenteret begynte å måle likestillingen innen stat, kommuner, forskning og utdanning, arbeidsliv og næringsliv for fem år siden, er det lite som har endret seg. Heller ikke lønnsforskjellene er utjevnet slik Likestillingssenteret hadde håpet.

LØNN OG LIKESTILLING

Er det OK at menn stort sett tjener mer enn kvinner - i like stillingstyper? (Avsluttet)
Nei(56%) 557
Ja(41%) 411
Har ingen mening(2%) 24
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Innen områder som finanstjenester og statlige sykehustjenester tjener kvinner henholdsvis 73 og 75 prosent av det menn gjør i samme arbeid. Noe av årsaken er at mange kvinner jobber deltid, men det er bare en del av forklaringen.


- Vi trenger å revitalisere likestillingsarbeidet. Det er langt igjen til at menn og kvinner tjener det samme, sier Kjell Erik Øie (Ap), statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Verst i privat sektor

Ser en alle næringer under ett, tjener kvinner i gjennomsnitt 84,5 prosent av menns inntekt. Det siste likestillingsbarometeret viser også at lønnsforskjellen mellom kjønnene er større mellom ansatte i privat sektor, enn de er i offentlig sektor. I offentlig sektor viser det seg at lønnsforskjellene er forholdsvis store i statlige bedrifter, mens denne forskjellen er mindre i kommuner og fylkeskommuner. I kommunesektoren under ett tjener kvinner 91,4 prosent av det menn gjør for samme arbeid.

I privat sektor, der forskjellen er størst, tjener kvinner bare 83,5 prosent av det menn gjør.

Nedslående

Statssekretær Øie mener at mange av de tallene som ble lagt fram i likestillingsbarometeret, var nedslående lesning.

- Jeg vil ikke akkurat si at det går i gal retning, men det er heller ikke mye som går i positiv retning, sa han.

For å rette opp lønnsskjevhetene vil det bli opprettet en lønnskommisjon som skal påvirke og etterstrebe at kvinner får lik lønn for likt arbeid i tett samarbeid med arbeidslivsorganisasjonene.

Hva mener du? Er det forstålig at menn tjener mer enn kvinner - eller er dette blodig urettferdig? Si din mening i diskusjonsgruppen nedenfor.

Kilde: ©NTB