Medlem eller distributør?

Alle kan bli medlemmer i NSE, og dermed kunne kjøpe Nu Skins hudpleieprodukter til personlig forbruk.

Medlemsskapet er gratis, du kjøper hva du vil - når du vil. På dette stadiet forplikter du deg altså ikke til noe.

Som den kremmeren du er, vil du imidlertid neppe nøye deg med dette.

Distributør

Etter å ha prøvd produktene er det derfor på tide å avansere til neste trinn. Målet er jo å tjene penger, og skal du få provisjon på eget og andres salg du bli distributør.

I følge Nu Skins skrytebrosjyre får du som distributør muligheten til å kjøpe produktene med en betydelig rabatt, for så å kunne selge dem videre til en veiledende salgspris.

Nu Skin har også foreslått en veiledende salgspris for alle produktene, men hvilken pris du tar er helt opp til deg selv. Fortjenesten vil derfor kunne variere.

Krav: For å kunne opprettholde statusen som aktiv distributør og få rett til provisjon, må du:

  • kjøpe varer fra Nu Skin for 800 kroner hver eneste måned.
  • Du må også ha videresolgt eller personlig brukt 80 prosent av de varene du har kjøpt,
  • i tillegg må du kunne dokumentere videresalg til minimum 5 kunder.
Kommentar:
Skal du ha håp om provisjon må du altså være aktiv. Svært så aktiv vil mange si, for bruker egentlig du hygieneartikler for 800 kroner i måneden?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen vil kanskje hevde at de gjør det, men det stemmer nok ikke for de fleste av oss. Tall fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) viser for eksempel at et normalt forbruk av hygieneartikler i en norsk husholdning er i underkant av 400 kroner per person per måned. Sett i den sammenheng kan vi altså si at du betaler en "medlemskontingent" til Nu Skin på 400 kroner i måneden.

Dette er forøvrig en policy som er litt ukjent for de fleste av oss. I hvilket annen jobb ville du akseptert å måtte kjøpe et visst antall av bedriftens produkter, for å få krav på lønn?

Få aktivitetsbonus


For hvert produkt du kjøper fra Nu Skin tjener du poeng, et poeng tilsvarer cirka 8 kroner. Har du opptjent mellom 100 og 499 poeng per måned (dvs. kjøpt varer for mellom 800 og 3992 kroner), og du har en automatisk levering på minimumskvoten, vil du få 6 prosent bonus på ditt personlige salgsvolum i 1. ledd.

Etter vår oppfatning, må regnestykket ditt bli som følger:
Ditt personlige salgsvolum i 1. ledd må være på ca 7000 kroner hver måned for at bonusen skal bli såpass at du tjener inn igjen en "kontingent" på 400 kroner per måned.

Har du klart å omsette for mer enn 500 poeng, i tillegg til automatisk levering av minimumskvoten, SAMT vervet en ny distributør som har handlet for minimum 800 kroner, vil du fremdeles få 6 prosent fra 1. ledd, men 7 prosent fra 2. ledd. Her begynner det med andre ord å balle på seg.

Ulempen med bare å være distributør, er at du kun får provisjon i inntil 2 ledd. For å oppnå de riktig store pengene må du derfor avansere til neste trinn, du må bli en gruppeleder.