Med rett til å flekse

Er du fryktelig B-menneske og kjemper mot vekkerklokka hver morgen? Eller kanskje det er motsatt, du er A-menneske og klør i hele kroppen etter å komme deg på jobb, så du kan gå tidligere og nyte det fine vårværet? Nå har både A og B rett til å flekse.


Lovfestet fleksitid

At man ønsker seg mer fri på en tid av døgnet man velger selv kan være én grunn - men det kan være mange grunner til å ønske seg en mer fleksibel arbeidshverdag.

I disse tidsklemmetider kan det for eksempel være en smart løsning for stressede småbarnsforeldre at den ene jobber tidlig og den andre sent, for å løse problemet med å hente og bringe i barnehagen.

Den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006, og en av endringene i loven er at arbeidstakere nå har rett til fleksibel arbeidstid.

Loven skal gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for den enkelte, og er et svar på folk flests ønske om å ha mer innflytelse over egen arbeidstid.

Ifølge Arbeidstilsynets nettsider, er det én form for fleksibel arbeidstid som er lovfestet. En måte å innføre fleksitid på er at man kan bestemme selv når på dagen man vil begynne på jobb, så lenge det er innenfor visse rammer. En annen måte er at man kan inngå en avtale med arbeidsgiver om at man jobber seg opp noen ekstra timer, som kan avspaseres senere.

En noe mer uvanlig form for fleksitid er en ordning hvor man kan jobbe mer noen deler av året, og mindre andre deler av året. Det høres slett ikke ut som en dårlig plan - hvem ønsker seg vel ikke mer fri de få sommermånedene vi har i dette landet? Om det er realiserbart i virkeligheten er en annen sak.

A- eller B-menneske? Finn fleksen som passer for deg. Illustrasjonsfoto: Piotr Lewandowski. Foto: Piotr Lewandowski/ywel Vis mer


Må være realistisk

Og her kommer vi til kjernen i saken: Loven sier at du har rett til å jobbe fleksibelt - om det ikke representerer en vesentlig ulempe for arbeidsgiveren din.

- Det må være realistisk, sier Beate Karlsen, avdelingsleder i Arbeidstilsynets svartjeneste til DinSide. - Ordningen med fleksibel arbeidstid må være et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den individuelle arbeidstakers behov må vurderes opp mot arbeidsgivers behov.

Med andre ord - jobber du i en butikk som åpner klokken 10, og du har ansvaret for å åpne, får du nok ikke gjennomslag for å begynne på jobb klokken 14.

- Det er den enkeltes arbeidskontrakt som ligger til grunn for arbeidsforholdet, utdyper Karlsen. - Det er det som er avtalt i kontrakten som gjelder.

Arbeidskontrakter må selvfølgelig også følge loven, hva angår normal arbeidstid og overtid, blant annet.

- Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid så langt det er mulig i forhold til driften av firmaet, sier Karlsen. - Men man bør ikke ha urealistiske forventninger til hvor mye arbeidsgiver skal tilrettelegge. Man kan ikke forvente at alle individuelle ønsker kan etterkommes.

Fleks for alle

Kunne du tenke deg fleksitid? (Avsluttet)
Jeg har fleksitid allerede(54%) 539
Ja, veldig gjerne(40%) 402
Nei, ni-til-fire for meg, takk!(5%) 52
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvordan gå frem

Lyst til å flekse litt? Hvis du ønsker deg fleksibel arbeidstid må du ta opp dette med sjefen din. Går han eller hun med på å la deg jobbe fleksibelt, må det fremgå av den skriftlige arbeidskontrakten, ifølge Arbeidstilsynet.

Pass bare på at du ikke ender opp med å bli veldig fleksibelt tilgjengelig for sjefen - og at fleksitiden din flyter ut og spiser opp fritiden din.

Kilder: Arbeidsmiljøloven (Lovdata), Arbeidstilsynet.