Mal for søknaden

Slik kan en standard søknad se ut:

Navnet ditt
Kontaktadressen din
Postnummer og poststed
E-post (om du sjekker denne jevnlig)
Telefon (gjerne fasttelefon, men alltid mobil)                 Sted og dato

Navn på firma
Navn på kontaktperson
Adresse
Postnummer og poststed

SØKNAD PÅ (STILLING) I (FIRMA) - (eventuelt referansenummer om dette er oppgitt.)

 • Innledning: Hvem er du og hvilken stilling søker du på?
 • Hvorfor har du lyst på jobben og hva gjør deg kvalifisert?
 • Vil du utdype/fremheve noen spesielle punkter på CV-en kan du gjøre det her.
 • Andre egenskaper du vil legge vekt på som ikke kommer frem i CV-en.
 • Avslutning: Rund opp søknaden og skriv gjerne inn eventuelle kommentarer om når og hvor du kan best kontaktes.
 • Med vennlig hilsen
  Navn

  Vedlegg: (Antall, evt kort forklaring på stikkordsform.)


  E-post søknadene

  Mange arbeidsgivere ber om søknad på e-post. Sender du søknad på e-post er det noen som synes det ser litt rart ut om du bare kopierer og putter dette inn i tekstfeltet på mailen. Hvordan ser den perfekte e-postsøknaden ut?

  - Vi ber alltid om søknad på e-post sier Blindheim i HR Commitment. - Den beste løsningen er en kort e-post på et par linjer der du kan fortelle hvilken stilling du søker på, som har to vedlegg: Søknad og CV.

  Et annet hett tips er at forskjellige maskiner, programmer og skjermoppløsninger kan ødelegge din pent oppsatte søknad eller CV. Har du Adobe PDF-maker kan du brenne en PDF av dokumentene. Da unngår du at skriften blir forskjøvet eller faller utenfor siden.