Må jeg skatte av PCen som jobben betaler?

Må jeg skatte når sjefen vil la meg låne med en PC hjem? Og hvis ikke, hva er i såfall vilkårene for å slippe unna skatten?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spør sjefen om du vil låne en av jobbens PCer for å jobbe hjemme, bør du si "ja takk".

Utgangspunktet er riktignok at "enhver fordel vunnet ved arbeide, eller virksomhet" skal plusses på din inntekt, slik at du må skatte av den.

Her er det imidlertid mange unntak. Et av de viktigste er at du ikke skal skatte når du låner datautstyr fra jobben.

Pass derfor på at du låner utstyret. Enhver avtale der du forplikter deg til å kjøpe, eller skal overta datautstyret gratis etter en viss tid, gjør at du må betale skatt.

Vilkår

Privat bruk av arbeidsgivers datautstyr er skattefritt når utstyret er lånt ut, og utlånet er begrunnet i tjenstlig bruk. Du skal heller ikke betale skatt for den tiden du bruker utstyret rent privat.

Skattefritaket gjelder også for deltidsansatte. Begrensningen ligger i at utlånet må være til tjenstlig bruk.

Men hva er egentlig "tjenstlig bruk"? Tjenstlig bruk er den bruken som resulterer i at du gir din sjef tekster, beregninger, tegninger og andre maskinelle produkter.

Gullkornet her er at også såkalt øvelsesbruk faller inn under "tjenstlig bruk".

Øvelsesbruk vil være alt du gjør med PCen som forbedrer din IT-kompetanse, og som kan komme til nytte i din nåværende stilling. Du vil imidlertid også få skattefritak hvis "øvelsesbruken" gjelder en fremtidig stilling i samme bedrift eller konsern, hvis det er konkrete holdepunkter for at du kommer til å skifte stilling.

Også surfing på nettet og bruk av e-post kan regnes som øvelsesbruk, men det forutsetter at surfingen er nødvendig for å tilegne seg kunnskap du behøver i stillingen. Skal du jobbe med Internett, ligger du med andre ord godt an.

Sjefen bestemmer

Det er arbeidsgiveren din som avgjør om han skal tilby deg hjemme-PC. I tillegg er det sjefen som avgjør hva som skal være tjenstlig bruk, og øvelsesbruk.

Men det er ikke noe krav for å få skattefritak at du forplikter deg til å ta med deg masse ekstra arbeid hjem.

Den "tjenstlige bruken" må i utgangspunktet ikke dokumenteres overfor ligningskontoret. Det er allikevel en fordel om du, og arbeidsgiver, setter opp en plan over aktiviteten, i tilfelle ligningskontoret likevel skulle be om en bekreftelse.

Hva slags utstyr og programmer kan du låne?


Skattefritaket skal omfatte alt utstyr som er til "tjenstlig bruk", og som du får låne fra arbeidsgiver. Det vil si at PC, skriver, programvare, Internettabonnement, modem, installering av ekstra telefonlinje også videre, vil omfattes.

Vær imidlertid klar over at skattefritaket ikke gjelder dekning av telefonabonnement og minuttavgiften ved bruk. Heller ikke WAP-telefoner vil omfattes av skattefritaket.

Det er håp for deg som har PC fra før!

Har du allerede kjøpt din egen PC, vil du likevel kunne installere programvare du har fått låne fra din arbeidsgiver. Vilkåret er at programvaren er egnet til å øke din kompetanse for stillingen. Spill vil derfor falle utenfor skattefritaket.

Dere bør i praksis installere den samme programvaren du har på jobben på din hjemme-PC. Skifter jobben din programvare i utlånstiden, kan også programvaren i hjemme-PCen oppgraderes.

Hva skjer når du har permisjon eller slutter?


Siden datautstyret er utlånt fra jobben, må det leveres tilbake ved opphør av tjenesten. Men ved permisjoner, for eksempel svangerskapspermisjon, kan det være behov for å holde seg oppdatert, eller å øke sin datakompetanse før du kommer tilbake i jobb.

I slike tilfeller kan du altså fortsatt bruke utstyret, uten å bli skattlagt av det.

Hva hvis reglene endres?

På grunn av de gunstige reglene, har tusenvis av nordmenn slått til på arbeidsgiveres tilbud om å låne datautstyr.

Gladnyheten er at det ikke er noen som helst planer om å fjerne, eller skattlegge, ordningen.

Hadde det å låne datautstyr blitt en skattepliktig fordel, er allikevel hovedregelen at slike endringer ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Som vi alle vet er det imidlertid de mange unntakene som skaper problemer, og det kunne fort blitt en ubehagelig overraskelse for mange arbeidstagere.

Siden det foreløpig ikke er en slik innstramming på gang, anbefaler derfor vi at du sier "ja takk", hvis arbeidsgiver er i det gavmilde hjørnet.

Opplysningene til denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens gode, men kanskje noe bortgjemte nettsider.

Trykk her for komme direkte til DinSides Juss-FAQ!