Må du ta ferie?

For de fleste av oss er vel ikke dette noe problem, men for de som ikke har tjent opp feriepenger, eller er arbeidsnarkomane og ikke klarer seg uten å jobbe...

Nei, du må ikke ta ferie. Selv om sjefen ifølge loven skal se til at du tar ferie, blir ingen straffet dersom du ikke gjør det.

Men, du ER avhengig av sjefens tillatelse til ikke å ta ferie. Sjefen din kan nemlig KREVE at du tar ferie.

Får du ikke feriepenger?

Har du nettopp begynt å jobbe etter studiene, vil du som regel få lite eller ingenting i feriepenger. Da kan ferien fort bli en dyr opplevelse.

Redningen er imidlertid nær: Tilsvarer ikke feriepengene dine lønnsbortfallet i ferien, kan du nemlig nekte å ta ferie.

Har du byttet jobb og allerede brukt opp feriepengene du fikk utbetalt da du sluttet, betyr dette at du kan "nekte" å ta ferie i din nye jobb. Men bare i forhold til differansen mellom de feriepenger du nå får utbetalt og nåværende månedslønn.