Lukrativt, men bindende

Staten både sikrer og bondefanger sine ansatte.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle statsansatte er automatisk medlem av Statens Pensjonskasse.

Statsgarantert

Medlemmer i Statens Pensjonskasse er garantert minimum 66 prosent av sluttlønnen i pensjon. Men det er vel og merke kun hvis de blir 30 år i en statlig stilling, og ikke slutter før pensjonsalderen.

For en person som har en sluttlønn på 300.000 kroner, betyr dette at vedkommende er garantert en pensjon på 198.000 kroner (66 prosent av 300.000 kroner). Hadde personen bare vært ansatt de siste tjue årene i staten, ville vedkommende fått 20/30 deler av dette beløpet.

Vær oppmerksom på at denne beregningen inkluderer grunn- og tilleggspensjonen fra Folketrygden. Statens Pensjonskasse bygger altså ovenpå den pensjonen som alle er berettiget til.

Statens Pensjonskasse garanterer også for eventuelle nedskjæringer i Folketrygden. Skulle trygden bli redusert, vil medlemmene fremdeles motta 66 prosent av sluttlønnen i pensjon.

Statsansatte innbetaler 2 prosent av bruttolønnen sin til pensjonskassen. Arbeidsgiveren innbetaler de resterende 5-8 prosentene.

Bundet på livstid?

Hvis en person som er ansatt i en statlig bedrift i ti år slutter, og aldri kommer tilbake, vil vedkommende bare være berettiget til 10/40 deler av pensjonen. Men velger vedkommende eksempelvis å komme tilbake de siste to årene, for deretter å pensjonere seg, vil han få 12/30 deler av pensjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med andre ord lønner det seg altså å ta de siste årene i staten. Naturligvis under forutsetning av at man ikke har andre mer lukrative private pensjonsordninger.

Kommunalt ansatte får utbetalt pensjon fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og pensjonen er tilnærmelsesvis lik den fra Statens Pensjonskasse.