Lov å kalle sjefen en tulling i private e-poster

En dansk kvinne som mistet jobben etter at hun kalte sjefen sin en sæk (tulling, på godt norsk) i en e-post, har blitt tilkjent erstatning for å ha blitt oppsagt på urimelig grunnlag. Hun ble derimot ikke tilkjent erstatning for at firmaet leste hennes private emailer.


Det er grenser for hvor store konsekvenser det du sier i private e-poster skal få for din stilling i firmaet - selv om du sender dem fra jobbPC-en din.

Den danske domstolen Vestre Landsret, tilsvarende norsk Lagmannsrett, har dømt et firma i Sønderborg for urimelig oppsigelse av en ansatt. Den oppsagte kvinnen ble avskjediget fordi hun i en privat e-post til en tidligere kollega kalte økonomisjefen en sæk. Lagmannsretten slår fast at ettersom e-posten var av privat karakter, var det ikke grunnlag til oppsigelse.

Tidligere advarsel

Den fatale e-posten var imidlertid ikke det eneste firmaet hadde å utsette på kvinnen. Fem måneder tidligere hadde hun mottatt en skriftlig advarsel fordi ledelsen ikke syns hun skjøtte sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Lagmannsretten godtok heller ikke denne advarselen som oppsigelsesgrunn.

Rettens begrunnelse var at det gikk fem måneder mellom advarselen og avskjeden, i tillegg til at den ikke var saklig begrunnet eller dokumentert. Kvinnen får derfor erstatning for urimelig avskjed.

1984?

Synes du det er rimelig at sjefen kan lese private e-poster som sendes fra jobb-PC? (Avsluttet)
Nei(77%) 246
Ja(20%) 64
Vet ikke(3%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Ikke æreskrenkende

Kvinnen ble derimot ikke tilkjent erstatning for at ledelsen på hennes tidligere arbeidsplass har lest hennes private e-post.

- Generelt bør man være påpasselig med hva man bruker sin arbeidsgivers Internettforbindelse og e-postsystem til. E-poster som ikke tåler dagens lys bør ikke sendes fra jobben. E-post er talespråk på skrift, men uttrykk som 'idiot' kan fremstå som langt hardere når de er skrevet i en e-post. Dessuten kan det skriftlige brukes som bevis, sier Peter Lind Nielsen, IT-jurist. Han har imidlertid ikke hatt tid til å gå igjennom dommen.

Hvordan forholder det norske rettsvesenet seg til e-poster?

- Det er interessant at dette har kommet opp som en sak, sier Henning Jakhelln, professor i arbedsrett ved Universitetet i Oslo. Det er nemlig ingen klare rammer for hvordan man skal forholde seg til dette i Norge, per i dag.

Grunnproblemet er å fastslå hva slags e-post som er privat og hva som er offentlig, eller bedriftens eiendom.

- Som ett minimum bør du merke mailen "privat", sier Jakhelln. Det blir det samme som gjelder for vanlige brev. Står det ikke Privat på konvolutten, kan arbeidsgiver åpne brev som er sendt på jobben om du ikke skulle være der, fordi det blir ansett som offentlig.

Datatilsynet

Datatilsynet har (selvfølgelig) innvendinger.

- Hvis arbeidsgiver mener det foreligger grunn til bekymring, kan arbeidsgiver overvåke privat e-post, sier Jakhelln. - Har arbeidsgiver mistanke om at det foreligger planer om innbrudd kan han fint lese en epost som er merket privat med avsender "Skapsprengeren".

Jakhelln viser til en sak i den Europeiske Menneskerettsdomstolen, der en soldat fikk en reprimande for å si noe mindre pent om en offiser i en e-post til en kamerat. - Så lenge man er innenfor det som ytringsfriheten tillater, kan man få en reprimande, men det skal mye til å bli dømt.

Dette belyser nok et dilemma med å være løsmunnet på e-post. Du skriver noe til en venn -og problemet oppstår først om e-posten blir sendt videre.

Forslag

- I det såkalte arbeidslivslovsutvalget ble det lagt frem et forslag til e-postkontroll.
Ifølge Jakhelln la arbeidslivslovsutvalget frem et forslag til e-postkontroll, men dette ble ikke fulgt opp i Odelstingsproposisjon 49, 2004-2005, kapittel 12 Kontroll og overvåkning i arbeidslivet.

Så før vi har en ny arbeisdmiljølov, eller noen høyesterettsdommer å vise til her i Norge som går den ene eller andre retningen, er det nok kanskje best å unngå å kalle sjefen en sekk, tulling, nisse eller komplett idiot i private e-poster. For sikkerhets skyld.

I Danmark er det altså hverken æreskrenkende å kalle sjefen en idiot i en privat mail - eller å lese ansattes e-post. Hva synes du? Hvor går grensen for hva man kan si om sine kolleger og ledere? Og er det egentlig greit at et firma leser ansattes private e-poster? Si din mening i debatten under.

[Ugjyldig objekt (debatt)]


Kilde: Politiken.dk.