Lønnsvekst på vei opp

Gjennomsnittlig lønnsvekst i fjor var på 4,1 prosent.

Økt lønnsvekst

Den gjennomsnittlige lønnsveksten i fjor var på 4,1 prosent. Det er en økning fra 3,3 prosent året før. Selv om lønnsveksten er på vei opp, kan prisstigningen bli lik null i 2007.

Det viser rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) Øystein Olsen la fram mandag. Utvalget består av representanter for partene i arbeidslivet og noen sentrale departementer, og ledes av SSB-direktøren.

Mangler arbeidskraft

Din lønnsvekst

Hvor høy lønnsvekst hadde du i 2006? (Avsluttet)
2-4 %(23%) 39
4-6 %(18%) 30
Over 8 %(16%) 27
Fikk ikke mer i lønningsposen...(15%) 25
0-2 %(13%) 22
Vet ennå ikke!(8%) 14
6-8 %(7%) 12
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Knappheten på arbeidskraft fører til at lønnsveksten er på vei opp, mens økt
arbeidsinnvandring på den annen side bidrar til å dempe lønnsveksten. Det gjelder særlig innenfor bygg og anlegg og hotell og restaurant. Årslønnsveksten fra 2005 til 2006 i NHO-bedrifter anslås til 3,5 prosent for industriarbeidere og 4,75 prosent for industrifunksjonærer.

For ansatte i staten anslås lønnsveksten til å være 4,5 prosent, mens de kommuneansatte hadde en vekst på fire prosent.

Konsumprisene økte i gjennomsnitt med 2,3 prosent fra 2005 til 2006, mot 1,6 prosent året før. For 2007 venter utvalget at prisveksten vil bli mellom 0 og 1 prosent. Den lave veksten skyldes hovedsakelig et ventet fall i strømprisene.

- Det er helt klart en viss sannsynlighet for at prisveksten kan bli null, men det er blant annet usikkert hvordan oljeprisen, importprisene og kronekursen vil utvikle seg og hvilken effekt valutakursene har på prisveksten, sier Øystein Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at den lave prisveksten fører til at store grupper får en god reallønnsvekst nesten uavhengig av lønnstillegg.

Overhenget er på 1,75 prosent for alle grupper, og det er klart større enn de tre forrige årene. For de statsansatte er overhenget hele 2,75 prosent. Overheng er lønnstillegg som ble avtalt i fjor, men som slår ut for fullt på årets lønn.

Reallønnen

Reallønn etter skatt økte med 1,75 prosent i fjor. Husholdningenes disponible realinntekt gikk derimot ned med 3,5 prosent. Hovedgrunnen er nedgang i utbetalt aksjeutbytte.

- Utbyttet ble tatt ut i 2005 på grunn av den varslede utbytteskatten. Hvis man holder aksjeutbytte utenfor, økte husholdningenes realinntekt med 3,5 prosent, sier Olsen.

Pensjonen økte reelt med 1,2 prosent for enslige minstepensjonister og 1,7 prosent for ektepar.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisene unntatt avgifter og energi (KPI-JAE), falt helt ned til 0,4 prosent i august i 2006, men var 1 prosent ved utgangen av året. Kjerneinflasjonen ventes å ta seg noe opp i 2007, til 1,5 prosent.

Industriens konkurranseevne har svekket seg i løpet av de to siste årene, på grunn av større lønnsvekst i Norge enn hos våre viktigste handelspartnere. Timelønnskostnadene for norske industriarbeidere ligger 40 prosent over gjennomsnittet hos Norges viktigste handelspartnere i EU.

- Men det er høy produktivitet og god lønnsomhet i norsk industri, og det gir også god lønnsevne, sier Øystein Olsen.

Teknisk beregningsutvalg består av representanter for partene i arbeidslivet og noen sentrale departementer, og ledes av SSB-direktøren. I mars vil rapporten bli oppdatert med blant annet lederlønn.

Kilde: NTB.

Relaterte artikler: