Lønnstallene

Ansatte i skolen har, takket være det gode lønnsoppgjøret for lærere, hatt høyest lønnsvekst det siste året. Innen forsikring har det vært magrere tider for de ansatte.

Lønnstall fra Teknisk beregningsutvalg
YrkesgruppeGjennomsnittslønn 1999Økning i prosentGjennomsnittslønn 2000
Skoleverket268.3006,0284.500
Bankansatte311.6005,4328.500
Industrifunksjonærer334.8004,7350.500
Statsansatte272.2004,5284.500
Varehandelansatte HSH247.2004,5258.500
Industriarbeidere242.4004,5253.500
Kommuneansatte240.8004,0250.500
Forsikringansatte330.9003,9344.000
Tall fra Teknisk beregningsutvalg.
[Ugjyldig objekt (NAV)]