Lønnstallene for EU-landene og Norge

Figurene viser tydelig at Norge skårer høyt på lønn for lavt utdannede, men lavere på lønn for høyt utdannede.

Du - en lønnstaper?

  1. Se lønna for 300 jobber i Norge
  2. Lønnstallene for EU-landene og Norge


Portugal har både høyest timelønn for høytlønte og størst lønnsforskjeller blant høytlønte.

Danmark skiller seg ut med høyest lønn for folk med lav og middels utdanning.

Det samme gjelder land som Nederland og Tyskland.

Kilde: Marianne Røed og Erling Barth, ISF.
Kilde: Marianne Røed og Erling Barth, ISF. Vis mer