Lønnstager VS. Næringsdrivende?

Er du i tvil om du er lønnstager eller næringsdrivende? Da kan det lønne seg å lese Skatteetatens informasjonshefte om hvor grensen går. Husk at dersom ditt arbeid anses som vunnet "i næring", så MÅ du skatte.

Publisert

Lev skattefritt i Norge!

 1. Lønnstager VS. Næringsdrivende?

Kort fortalt kan vi si at det er næringsvirksomhet når følgende kjennetegn er oppfylt:

 • Egen regning og risiko. Utfører du arbeidet for din egen regning og risiko nærmer du deg fort inntekt tjent i næring. "For egen regning" vil blant annet si at du selv dekker utgiftene i forbindelse med arbeidet. Det kan være utgifter til materialer, utgifter i forbindelse med anskaffelse og av drift, driftsmidler osv.

  "For egen risiko" vil blant annet si at du har ansvaret for resultatet av oppdraget, for eksempel kan oppdragsgiveren reklamere på resultatet.


 • Varighet og omfang. Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag anses ikke som næringsvirksomhet. Deler du ut reklamemateriell for en bedrift er du normalt lønnstager, om du derimot utelukkende livnærer deg av å dele ut reklamemateriell for ulike bedrifter nærmer du deg næringsinntekt.

 • Økonomisk overskudd. Virksomheten må være egnet til å gi økonomisk overskudd, husk at det ikke er noe krav om at det blir overskudd på kort sikt, så lenge det kan forventes overskudd på sikt. Hobbyvirksomhet anses som hovedregel ikke for næringsvirksomhet, men en hobby kan utvikle seg til næring over tid. Eksempel er frimerkesamleren som bytter og selger, men så gjør det så bra at det blir hans hovedbeskjeftigelse.

 • Aktivitet. Virksomheten må også innebære aktivitet. En passiv kapitalplassering er altså ikke næringsvirksomhet.
I praksis er ofte det avgjørende vilkåret om arbeidet utføres for egen regning og risiko.

Andre kriterier som kan gjøre at du blir ansett for å drive i næring, er at du :

 • har flere oppdragsgivere samtidig
 • eller etter hverandre
 • har eget kontor eller produksjonslokale
 • holder egne materialer
 • har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler
 • mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
 • skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
Vær klar over at ingen av disse kriteriene er avgjørende alene. Hvorvidt utøveren skal anses som selvstendig næringsdrivende, beror på en helhetsvurdering - kriteriene må altså ses i sammenheng.

Når er det lønnsinntekt

De viktigste kriteriene er:

 • At du stiller din personlige arbeidskraft til rådighet, og ikke kan bruke medhjelper for egen regning.
 • At du har plikt til å underordne deg arbeids- eller oppdragsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet.
 • At du får betalt for selve arbeidet, mens arbeidsgiveren dekker de fleste utgiftene.
 • At arbeidsgiveren stiller arbeidsrom, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler.
 • At arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.
Husk at også her må kriteriene som taler for at det dreier seg om lønnsinntekt sees i sammenheng.

Ved tvil er det ligningsmyndighetene som avgjør om en skattyter har drevet næringsvirksomhet, eller om hun har mottatt lønnsbetaling. Er du i tvil, bør du derfor kontakte likningskontoret for å få veiledning.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer