Lønnsslipp, pauser, syke og feriepenger og sluttattest

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hver gang du får utbetalt lønn, skal sjefen gi deg en lønnsslipp.

Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og eventuelt hva som er trukket fra i skatt. Den virker også som kvittering for betalt skatt - du bør derfor ta vare på den inntil du får den årlige lønns og trekk oppgaven fra arbeidsgiveren.

Du har krav på pauser

Ikke la deg utnytte! Jobber du mer enn fem og en halv time, har du krav på pause. Jobber du åtte timer, skal du ha minst en halv times pause i løpet av dagen. Husk også begrensningene i arbeidstiden og forbudet mot nattarbeid som det står mer om i hovedartikkelen.

Sykepenger

Hvis du er syk og ikke kan gå på jobb har du krav på sykepenger hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Du må ha jobbet i minst to uker hos samme arbeidsgiver

  • Lønnen din, omregnet til årlig inntekt, må minst tilsvare 0,5 * grunnbeløpet i folketrygden. Den 1/1-2000 utgjorde dette 23.475 kroner, husk at grunnbeløpet justeres årlig og beløpssatsen vil derfor endre seg over tid.

  • Du må sykmelding fra legen de to første månedene, selv om du bare er syk en dag.

Ferie og feriepenger

Ungdommer med fast jobb har krav på tre ukers sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om du ikke er fast ansatt har du uansett krav på feriepenger (11,1 prosent av lønna). Feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferien, hvis du derimot sier opp jobben din, har du krav på å få feriepengene utbetalt med en gang.

Sluttattest

Du har krav på skriftlig sluttattest når du slutter. Den kan være god å ha når du skal søke andre jobber framover. Pass derfor på at du får den med deg.

Attesten skal minimum fortelle hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet.