Lønnsomt frynsegode

Å ta ut lønn i form av ferie er en lønnsom affære. Er du en av de mange som heller vil ha mer ferie enn høyere lønn, bør du legge det inn som tema i årets lønnssamtale med sjefen.

I tariffavtalen mellom NHO og LO som ble inngått i 2000, avtalte man en gradvis innføring av den femte ferieuken.

To nye feriedager ble innført i 2001, og de to som gjenstår innføres fra og med i år. Avtalene mellom hovedsammenslutningene virker vanligvis normdannende for resten av næringslivet.

Derfor er det sannsynlig at også du kan regne med hele fem ukers ferie allerede i år.

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Be om mer

Men du trenger jo ikke stanse der. Fører du individuelle lønnsforhandlinger, kan du be om enda mer fritid i stedet for lønn - og komme godt ut av det økonomisk.

Slik henger det sammen:
La oss si at arbeidsgiveren din kan gi deg en dagslønn i form av enten mer fritid eller mer penger.

Tar du ut dagslønnen som penger, mottar du dagslønnen minus skatt. Mottar du dagslønnen som fritid, er hele verdien skattefri.

Du får altså en større verdi når du tar ut lønnen som fritid.

Eksempel:
For en person som tjener 300.000 kroner i året, er en dagslønn på om lag 1.300 kroner.

Får du lønnen utbetalt som penger, må du skatte 35,8 prosent av den (28% + 7,8%). Du får da innbetalt 835 kroner på lønnskontoen.

Tar du den samme lønna ut i fritid, betaler du ikke skatt av verdien. Du får ut en hel deilig dag fri.

For arbeidsgiveren er de to alternativene like bra, forutsatt at han klarer seg uten deg denne ekstradagen.

Ferieelsker?

Om du foretrekker mer fritid fremfor mer lønn, er selvfølgelig avhengig av hvor mye du tjener allerede. Alternativt kan du være sånn skrudd sammen, at du er helt ekstraordinært glad i ferie, noe du vil møte forståelse for blant mange.

Uansett hvilken grunn du måtte ha til å foretrekke ferie, kan det kanskje gi deg en viss tilfredshet å leve med vissheten om at ferie ikke bare er behagelig, men til og med lønnsomt.