Lønnshopp for lederne

Ansatte i finanssektoren har ikke fått mer i lønningsposen enn andre nordmenn. Men det har til gjengjeld lederne og akademikerne i bransjen.

Ansatte i finanssektoren har gjennomsnittlig hatt en lønnsvekst som ligger litt under lønnsveksten for ansatte i andre bransjer. Men ser man på lederne og akademikerne isolert sett, har disse gruppene hatt en høyere lønnsvekst.

Fra 1. september i fjor til 1. september i år økte den gjennomsnittlige årslønnen til ansatte innen bank, forsikring og annen finansiell tjenesteyting med 15.000 kroner. Det tilsvarer en årlig vekst på 4,4 prosent.

Ifølge gruppeleder Harald Lunde i Statistisk Sentralbyrå er prognosen for den generelle lønnsveksten i landet 4,6 prosent fra 2000 til 2001.

Lønnshopp på 7,5 prosent

Lønnshopp for lederne

De ansatte innen ”annen finansiell tjenesteyting” har uten tvil hatt de feteste lønnshoppene. Gjennomsnittlig fikk disse ansatte 26.400 kroner ekstra i lønningsposen, hvilket tilsvarer en økning på 6,7 prosent.

Lederne hadde en enda høyere lønnsvekst. Med 7,5 prosent, eller litt over 50.000 kroner, nådde de opp på et gjennomsnittlig lønnsnivå på 723.000 kroner i året.

Mer forsiktig i forsikring

Ansatte i forsikringsbransjen hadde en litt lavere lønnsvekst enn deres kolleger i de andre finansyrkene. Lønnen økte gjennomsnittlig med 14.400 kroner, eller 4,1 prosent, til 362.400 kroner i årlig lønn.

Ansatte i lederyrker hadde en årslønn på 534.000 kroner, en økning på 24.000 kroner eller 4,6 prosent. Til sammenligning var årslønnen for ansatte i akademiske yrker på 373.000 kroner, en økning på 22.800 kroner eller 6,5 prosent fra år 2000

Mer i posen til akademikere

Gjennomsnittslønnen i banksektoren var i 2001 på 349.200 kroner. Lønnen økte gjennomsnittlig med 4,4 prosent fra året før.

Til sammenligning hadde ansatte i akademiske yrker, som blant annet omfatter seniorkonsulenter, jurister og rådgivere, en økning på 7 prosent fra året før. I lederyrkene økte lønningene med 4,4 prosent, altså det samme som i alle yrkene til sammen.