Lønn etter antall lederjobber

Ifølge statistikken lønner det seg å bytte jobb.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Lønn i forhold til antall lederjobber
Antall lederjobbDirektørArbeidslederButikksjefAlle ledere
148.123 kr.28.339 kr.27.659 kr.32.427 kr.
2-357.797 kr.31.017 kr.28.903 kr.37.454 kr.
4-668.508 kr.31.591 kr.31.206 kr.42.982 kr.
7-1073.603 kr.33.203 kr.35.437 kr.47.733 kr.
Månedslønn i september for ledere i privat sektor (Danmark), fordelt etter antall lederjobb i hele karrieren.
Kilde: Ledernes Hovedorganisation, København

Tabellen viser hvor mye ulike stillingskategorier tjener etter å ha hatt 1-10 ulike lederjobber.