Lønn: 116.000 kroner per dag

Kan dette stemme? Over 100.000 kroner å tjene per dag på en skikkelig innsats i de to månedene som gjenstår av videregående skole? Joda. Les bare videre. Vis deretter artikkelen til klassekameratene dine eller dine barn som er russ til våren.

Vi tar utgangspunkt i tre elever ved videregående skole, som alle skal søke på høyere utdanning til høsten. De vet at fristen for å søke går ut 15. april, men lurer på hva de egentlig har å tjene på å jobbe knallhardt med skolearbeidet de to månedene som gjenstår. De finner poenggrensene i vår tidligere artikkel om emnet.

Lønn: 116.000 kroner per dag

Ane

Ane er ikke interessert i “myke” fag, i motsetning til mange av sine medsøstre. Hun liker å stelle med datamaskiner og denslags. Derfor vil hun gjerne bli dataingeniør. For å komme inn på denne utdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, må hun ha 50,1 i poeng. Hun må forbedre seg med fire karakterdesimaler for å komme inn: Hun ligger nemlig an til å få 46 poeng slik det ser ut i dag, inkludert fordypningspoeng. Det er mer enn nok til å komme inn på allmennlærerutdanningen.

Denne tabellen viser tydelig hva Ane vil tjene på å skaffe seg de karakterene hun trenger for å bli høgskoleingeniør i data. Vi ser at livslønna hennes som dataingeniør er om lag dobbelt så høy som livslønna som lærer. Hun tjener 6.982.593 kroner på den ekstra skoleinnsatsen. Dette utgjør 116.376 kroner per dag. Beregningen er basert på en vanlig lærerlønn ved en offentlig barneskole sammenliknet med normallønna til en IT-ingeniør i næringslivet. Utrolig, sier Ane og kaster seg over skolebøkene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I livslønna har vi regnet 40 yrkesaktive år, og 1,5% diskonteringsrente (realrente). Vi har ikke tatt hensyn til skattenivå. Statistikken over lønnsutviklingen har vi hentet fra yrkesorganisasjonene, med unntak for lønna til dataingeniørene, som er beregnet ut fra en vanlig IT-lønn i dag.

Livslønn for enkelte yrkesgrupper
YrkesgruppeOpptaks- krav i poengOverskudd per ekstra poengArbeids- inntektStudie- kostnaderTotal livslønn
Tannlege* 53,21.403.88815.679.516236.75015.442.767
Høyskoleingeniør data** 50,11.731.16013.991.335142.05013.849.285
Jurist*** 46,03.096.16912.645.102260.42512.384.677
Allmennlærer****42,107.056.092189.4006.866.692
Alle tall utenom poeng i kroner. Livslønn beregnet etter en yrkeskarriere på 40 år. * Fjorårets grense for skolepoeng ved Universitetet i Bergen. ** Fjorårets grense for skolepoeng ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. *** Fjorårets grense for skolepoeng ved Universitetet i Oslo. **** Fjorårets grense for skolepoeng ved Høyskolen i Oslo


Albert

Lønn: 116.000 kroner per dag

Albert har relativt gode karakterer, og ligger an til å få rundt 50 poeng når han er ferdig. Han har imidlertid lyst til å bli tannlege. I fjor måtte han ha 53,2 poeng for å komme inn på odontologi-studiet ved Universitetet i Bergen. Han må altså forbedre seg med drøyt tre karakterdesimaler. Det innebærer at tre av firerne han har må bli til femmere i løpet av to måneder. Ingen umulig oppgave, men hardt nok. Klarer han det ikke, kommer han likevel inn på det 3-årige høgskoleingeniørstudiet.

Lønn: 116.000 kroner per dag

Tabellen viser at han som tannlege med privat praksis får 1.593.482 kroner mer i livslønn enn om han er dataingeniør. Forbedrer han karakterene slik at han kommer inn på odontologi-studiet, tjener han om lag 25.500 kroner hver dag i de 60 dagene som gjenstår av skoletida. Dette er noe, men kan ikke sammenliknes med gevinsten til Ane. En av årsakene er nok at lønna til IT-ingeniørene er svært høy i forhold til andre yrkesgrupper med like lang utdanning. Ingen vet imidlertid hvordan lønnsutviklingen for de med IT-kompetanse vil bli i tiårene som kommer.

Asgeir

Asgeir går med en advokat i magen. Han vet at jusstudiet er arbeidskrevende, men har god selvdisiplin og regner med at det går bra. Per i dag har han om lag 42 poeng. Det holder til å komme inn på allmennlærerutdanningen. Ved Universitetet i Oslo var opptakskravet i fjor 46,0 karakterpoeng. Asgeir må derfor forbedre seg fire poengdesimaler. Han har vært sløv, og vet han har mer inne hvis han skjerper seg.

Tabellen viser at juristen Asgeir vil ha 5.517.985 kroner høyere livslønn enn læreren Asgeir. Ut fra det tjener han 91.966 kroner daglig på å skjerpe seg nok til å komme inn på jussen. Dette kan nesten måle seg med Anes gevinst i første avsnitt. Enda større kan gevinsten bli dersom han holder seg unna jobber i det offentlige, og blir forretningsadvokat i stedet. Da er sjansen større for å oppnå millionlønn.