LO vil ha 6-timersdag

De fleste kunne vel tenke seg å jobbe mindre for lik lønn. Snart kan ønsket gå i oppfyllelse, om LO får det som de vil. Den gamle fagforeningsdrømmen om seks timers arbeidsdag vekkes til live med et prøveprosjekt som skal gå over fire år.

LO har lenge ønsket å innføre seks timers dager i Norge. Redusert sykefravær, økt effektivitet og bedre familieliv skal oppnås ved kortere dager, til lik lønn.

Ny giv til gammelt krav

Land som Frankrike, Belgia og Danmark har gjort forsøk på å innføre kortere arbeidstid, spesielt innenfor private industribedrifter. I disse landene har hovedhensikten vært økt sysselsetting og høyere produktivitet, blant annet ved bedre utnytting av produksjonsutstyr. I Norge er fokuset vel så mye på på likestilling og å få ned sykefraværet.

Fra 1995 til 1997 gjennomførte FAFO (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon) et eksperiment ved Hjemmetjenesten i Oslo kommune. Håpet var at innføringen av seks timers arbeidsdag skulle føre til en nedgang i sykefraværet. Resultatet ble dessverre ikke som ventet: sykefraværet holdt seg på samme nivå.

6-timers dagen

Ville du jobbet mindre om du fikk samme lønn? (Avsluttet)
Ja, selvfølgelig. Show me the money!(80%) 887
Nei, jeg liker å jobbe.(16%) 177
Jobbe, hva er det?(4%) 40
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I november 2005 vedtok LO å gjennomføre prøveprosjekter med seks timers arbeidsdag, frem til 2009. LO ønsker å vurdere hvilke positive og negative virkninger seks timers arbeidsdag eller 30 timers uke vil ha, både på bedriftene og de ansatte, samt på produktiviteten. I tillegg ønsker LO å vurdere virkningene av kortere arbeidsuke på likestilling og økt sysselsetting.

- LO gjør en storsatsning på 30 timers uken, sa LO-leder Gerd-Liv Valla på en pressekonferanse i går. - NHO mener dette er forferdelig, men det er faktisk mer interesse for seks-timersdagen nå enn for et halvt år siden, og det er mange som tenker at dette kanskje kan være noe for dem.

Look to Sweden

- Look to Norway, sa Roosevelt. Her til lands ser vi til söta bror. I går presenterte Gerd-Liv Valla en svensk variant av seks-timersdagen for pressen: Toyota Center Göteborg innførte redusert arbeidstid til lik lønn for tre år siden.

Toyota er den nest største bilfabrikanten i verden, og har 100 ansatte i Göteborg. I 2002 sto bedriften ved et veiskille: kundene var misfornøyde med lang ventetid, personalet var presset og det var mange reklamasjoner.

- Vi tenkte på å bygge om hele bedriften, noe som ville ha kostet oss over 7 millioner svenske kroner, sier Tommy Witedal, VD i Toyota Göteborg. - Vi valgte i stedet å utvide åpningstiden til 12 timer og innføre skiftarbeid med seks timers arbeidsdag.

Tre år senere er ledelse, arbeidstakere og kunder samstemte: erfaringene er utelukkende positive. Salg og fortjeneste har økt, ventetiden har gått ned 50 prosent, sykefraværet har gått ned fra 7 prosent til 2,5 prosent, arbeidstakerne trives bedre, og både produktiviteten og effektiviteten har økt. I Sverige har ikke Toyotas seks-timers suksess gått upåaktet hen, og bedriften ble tildelt Arbeidsmiljøprisen i april 2005.

- Det eneste negative er vel at jeg må lage mer mat hjemme, røpet Gert Öst, tillitsvalgt ved Toyota, etter insisterende spørsmål fra Valla om det virkelig ikke var noen baksider ved å ha en kortere arbeidsdag.

Gerd-Liv Valla er fornøyd med svenskenes sekstimers suksess.
Fra venstre: Toyotas VD Tommy Witedal, Servicemarknadschef Martin Banck og facksförande Gert Öst, sammen med LO-leder Gerd-Liv Valla.
Foto: Camilla Ursin Foto: Camilla Ursin
Gerd-Liv Valla er fornøyd med svenskenes sekstimers suksess.
Fra venstre: Toyotas VD Tommy Witedal, Servicemarknadschef Martin Banck og facksförande Gert Öst, sammen med LO-leder Gerd-Liv Valla.
Foto: Camilla Ursin Foto: Camilla Ursin Vis merMer likestilling med redusert arbeidstid?

Og akkurat når det kommer til den norske kampsaken, likestilling, er eksempelet fra Toyota i Sverige viktig.

- Det som er spesielt med Toyota, forklarer LO-sekretær Rita Lekang, er at det er en mannsdominert arbeidsplass. LO ønsker ikke bare å innføre kortere arbeidsdag fordi vi ønsker en helsegevinst og mer trivsel, samt høyere produktivitet, men også fordi vi vil ha mer likestilling, både hjemme og på jobb.

Tanken er at mannen skal få mer tid hjemme, og at antall deltidsarbeidende kvinner skal bli mindre, med kortere arbeidsdager.

Ikke bare jubel

Ikke alle er like begeistret for seks timers dagen. Valla selv nevnte NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon frykter at redusert arbeidstid til samme lønn blir en alt for kostbar affære for næringslivet, med en prislapp på 57 milliarder kroner årlig i økte lønnsutgifter. I tillegg kommer økte kostnader til arbeidsgiveravgift når bedrifter blir nødt til å ansette flere.

LO-sekretær Rita Lekang er positiv til 30 timers uke.
Foto: Camilla Ursin
LO-sekretær Rita Lekang er positiv til 30 timers uke.
Foto: Camilla Ursin Vis mer


- NHO har sin agenda, sier Lekang. - Vi ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt frem til 2009 og gjøre en vurdering av situasjonen. Det er klart at det vil dukke opp spørsmål som vi må stilling til etterhvert. Det er derfor vi setter i gang med dette prøveprosjektet, for å finne ut mer om effektene, både positive og negative, av redusert arbeidstid. Derfor er det viktig for oss å få med offentlige og private, store og små bedrifter, samt manns- og kvinnedominerte arbeidsplasser.

Kilder: FAFO, LO, NHO, NTB.