LO: Dette kan du kreve

En kan ofte føle seg både retts- og hjelpesløs dersom noe skjer i sommerjobben. Men egentlig har du mange rettigheter og krav å lene deg på.

[Ugjyldig objekt (NAV)]


Kontrakt


Alle har krav på skriftlig arbeidskontrakt. Kontrakten bør inneholde beskrivelse av arbeidsoppgavene, og dersom du kommer inn under en tariffavtale bør det komme tydelig frem av kontrakten.

Du bør også avtale skriftlig du skal begynne i jobben og hvor lenge man skal jobbe.
Bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid bør stå der, med opplysninger om hvorvidt spisepausen er betalt eller ikke. Det må også stå hvor mye du tjener, hvilke bestemmelser om overtid, og ekstra betaling for kvelds- og nattarbeid. Dessuten bør det stå når lønnen utbetales, og at man skal ha feriepenger med sats på 11.2%.

Her kan du laste ned en gratis arbeidsavtale

Lønn og skatt

I Norge har vi ikke noen lov som regulerer lønn, minimumslønn, det betyr at vi ikke har noen nedre grense for betaling. Men dersom man er fagorganisert og kommer inn under en tariffavtale er det klare bestemmelser. Da kommer tarifflønn inn i bildet og der er det minstesatser.

Alle som jobber mer enn 40 timer i uken skal ha overtidsbetaling, tillegget skal være på minst 40% av timelønnen din.

Uansett hvor kort ansettelsesforholdet er, har man krav på 11,2 % i feriepenger.
Pass på at det betales skatt og arbeidsgiveravgift. Det kan straffe seg på mange måter å jobbe svart. Dette er både ulovlig og straffbart, dessuten opparbeider du deg ingen rettigheter ved sykdom eller arbeidsledighet, men ikke minst forsikring ved ulykke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skoleelever med frikort kan tjene opptil 23 399 kroner i året uten å betale skatt. Alle må levere skattekort eller frikort til arbeidsgiver, ellers kan man bli trukket 50% i skatt. (Oppdatert 26. mai 2004)

Alle skal ha en oversikt over lønnen sin (lønnsslipp), der det fremgår hvor mye man har jobbet, hvilke tillegg man får og eventuelle trekk i lønnen.

Blir du syk, har du krav på sykepenger.

Går arbeidsgiveren konkurs, har du likevel krav på opparbeidet lønn. Et statlig fond skal sikre arbeidstagere i slike situasjoner, ta kontakt med arbeidstilsynet så raskt som mulig.

Kilde: LO sin ungdomsavdeling