Lettere boligjakt?

RV er klart flinkest i klassen når det kommer til spørsmålet om studentboliger.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mange studenter strever med å finne en bolig, og enda mer med å klare å betale husleien. De fleste studiesteder har lange ventelister på studentboligene. Vi spurte partiene hva de vil gjøre med dette i neste periode. RV lover å kjempe for store løft, mens Frp bare vil stimulere til økt boligbygging generelt.

Studenter og boliger.
Parti:Hva vil Dere gjøre for å avhjelpe boligkrisen blant studenter?
Ap:Vil bruke en milliard på bygging av studentboliger. Målet er å bygge 1.000 nye studentboliger i året frem til 2005.
HøyreVil at studentsamskipnadene skal få mer penger til bygging av sttudentboliger. Tallfester ikke satsingen.
SV:Vil øke tilskuddene til Husbanken, slik at samskipnadene får støtte til alle aktuelle utbyggingsprosjekter.
Frp:Sier de vil stimulere til økt boligbygging generelt. Sier ingenting om hvordan.
KrF:Vil jobbe for 20 prosent dekning av studentboliger.
Sp:Vil øke de statlige tilskuddene til bygging av studentboliger og lavinnskuddsboliger. Stat og kommune må samarbeide om billige tomter til dette formålet.
V:Vil ha en forpliktende satsing på billige utleie- og studentboliger i utdanningssentrene. Stat og kommune må spleise om å tilby øremerkede tomter til utleieboliger.
RV:Vil gi statlige tilskudd til bygging av 2000 studentboliger i året. Tilskuddene skal dekkes kostnadene fullt ut.
Kilde: Partiene selv