Laveste ledighet på 20 år

Arbeidsløsheten fortsetter å falle. Og det er ennå ikke slutt.

Ved utgangen av april er det registrert 47.300 arbeidsløse hos NAV. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 29 prosent sammenliknet med april i fjor. Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har det vært 1.300 færre arbeidsløse i løpet av den siste måned.

- Arbeidsløsheten går fortsatt ned. Ikke siden 1988, har antall arbeidsløse vært lavere, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Mange ledige stillinger

Det er ikke vanskelig å få jobb nå!
Det er ikke vanskelig å få jobb nå! Vis mer

- Samtidig som det er lav arbeidsløshet, er det registrert mange ledige
stillinger. Dette tyder på en økende tilstramning av arbeidsmarkedet. Vi regner med at arbeidsløsheten vil gå ytterligere ned i tiden fremover, sier Saglie.

I løpet av april ble det nemlig registrert 28 prosent flere ledige stillinger enn ved samme tid i fjor.

Arbeidsløsheten går ned for alle aldersgrupper, men mest for de som er 20-24 år gamle. I denne gruppen er det nå 33 prosent færre arbeidsløse enn ved samme tid i fjor.

Ulikt for ulike yrkesgrupper

Det er færre arbeidsløse i alle yrkesgrupper, men likevel "store" forskjeller gruppene imellom.

For eksempel gikk arbeidsløsheten mest ned for de med bakgrunn i jordbruk, skogbruk og fiske (-38 %), ingeniør og IKT-fag (-35 %) og kontorarbeid (-33 %).

Færrest arbeidsløse er det blant ledere og innen undervisning, begge med 0,8 prosent. Også innen ingeniørfag og IKT, var den lav, nærmere betegnet 0,9 prosent. Innen pleie og omsorg var den 1,1 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyest arbeidsledighet hadde de som jobber innen reiseliv og transport, med 2,9 prosent. Og nest høyest arbeidsledighet hadde serviceyrker og annet arbeid, med 2,8 prosent.

Kilde: NAV.

Mer om arbeidsmarkedet: