Lavere ledighet og høyere sysselsetting

Arbeidsledigheten synker og sysselsettingen øker, viser ferske tall fra SSB og NAV.

Ved utgangen av juni er det registrert 44.300 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Stor guide: Ny jobb fra A til Å

Korrigert for vanlige sesongvariasjoner er det blitt 700 færre arbeidsledige i løpet av juni, viser tallene fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). Sammenlignet med juni i fjor er det blitt 18.000 færre helt arbeidsledige, en nedgang på 29 prosent.

Samtidig legger Statistisk sentralbyrå frem sin arbeidskraftundersøkelse (AKU) for første kvartal, som også omfatter dem som ikke er registrert som arbeidsledige hos NAV. Den viser at sysselsettingen økte med 16.000 personer fra januar til april.

Lyst på ny jobb? Slik skriver du den perfekte CVen

Uendret ledighet

I april var arbeidsledigheten på 2,7 prosent. Det er samme nivå som i januar. Når ledigheten er uendret samtidig som sysselsettingen øker, betyr det at det er blitt flere personer i arbeidsstyrken.

Tallet på registrerte arbeidsledige hos NAV gikk ned med 4.000 personer fra januar til april, justert for sesongvariasjoner.

Arbeidsløsheten hadde en topp sommeren 2005, da 4,9 prosent av arbeidsstyrken var uten arbeid, og har siden gått jevnt nedover. Den er nå på samme nivå som ved forrige bunn i begynnelsen av 1999, melder SSB.

Dropp å søke: Bli headhuntet

Færre langtidsledige

Mens den totale arbeidsledigheten er uendret, går tallet på registrerte arbeidsledige fortsatt nedover. Junitallene fra NAV viser spesielt stor nedgang i ledigheten blant dem som har vært arbeidsledige i mellom ett og to år. I denne gruppen er det 42 prosent færre registrerte ledige enn for ett år siden.

- Det er gledelig at stadig flere langtidsarbeidssøkere kommer i arbeid. Vi ser nå en betydelig nedgang i ledigheten blant dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Samtidig med nedgangen i ledigheten, holder tallet på nyregistrerte arbeidssøkere seg stabilt på et svært lavt nivå. Dette viser at arbeidskraftetterspørselen fortsatt er svært høy, melder NAV.

Rekordlavt i Danmark

Arbeidsledigheten i Danmark er også rekordlav og for første gang på lenge under 100.000.

3,6 prosent av den danske arbeidsstokken - det vil si 99.600 personer - er uten jobb, ifølge tall fra Danmarks Statistik.

Ledigheten har falt siden desember 2003. Siden den gang har antallet arbeidsledige sunket med 47 prosent.