Lånekassen tilbyr krisehjelp

Unge i etableringsfasen med bolig- og studielån er hardt rammet av de høye rentene. Dette innser nå Lånekassen og tilbyr derfor en kriseløsning. Samtlige kunder får tilbud om å halvere alle innbetalinger i opp til to år.

Den nye ordningen, som ennå ikke er presentert lånekundene, trår umiddelbart i kraft og gir kunder mulighet til å betale halvt terminbeløp allerede nå i februar. Du velger selv hvor mange terminer ordningen skal gjelde, men begrensningen er totalt åtte terminbeløp i hele lånets løpetid.

- Kunden bestemmer selv hvilke innbetalinger ordningen skal gjelde, sier informasjonssjef Wenche Merli i Lånekassen til DinSide.

For deg som kunde i Lånekassen betyr dette at du kan velge å betale halvt terminbeløp allerede nå i februar og de neste syv terminbeløpene - altså til og med terminbeløpet for november i 2000. Er krisen midre akutt kan du benytte ordningen én gang, for eksempel nå i februar, og "spare" de resterende syv gangene.

Kriseløsning for gjeldstyngede

Den nye ordningen kommer fordi Lånekassen frykter at høye bolig- og studielånsrenter vil gi unge i etableringsfasen akutte betalingsproblemer.

- Vi understreker at ordningen er en kriseløsning som utsetter problemene for lånetageren. Vi beregner renters rente av den delen av løpende renteutgifter som ikke blir betalt i henhold til den normale betalingsplanen. I tillegg øker selvfølgelig de totale renteutgiftene fordi nedbetalingstiden øker, sier informasjonssjef Wenche Merli til DinSide.

Hun mener likevel tilbudet er interessant dersom alternativet er straffegebyrer ved for sene innbetalinger og i verste fall oppsigelse av lånet og inkassogebyrer.

- Et annet poeng er at låntagere kan "ta igjen" det tapte ved å betale hurtigere ned på lånet når økonomien er bedre, sier hun.

Ønsker å være føre var

Lånekassen har foreløpig ikke merket økning i antall kunder med betalingsproblemer.

- Vi er imidlertid bekymret for at dette kan komme, sier Merli og viser til at renten på studielån nylig steg fra 5,1 prosent til 7,2 prosent. I april øker den ytterligere til 8,6 prosent.

Be om giro

Kunder som ønsker å benytte tilbudet må ta kontakt med Lånekassen enten per brev, faks eller telefon.

- Du trenger bare oppgi ditt kundenummer og fortelle at du ønsker å benytte deg av ordningen. Vi sender umiddlerbart lånetageren ny giro, opplyser Merli.