Lånekassen med ny nett-tjeneste

Nå slipper du lange telefonkøer for å få vite når studielånet kommer. Lånekassen lanserer en ny nett-tjeneste, slik at du kan sjekke disse opplysningene selv på Internett.

Hvordan går det med lån- og stipendsøknaden min, og når kommer pengene? Rundt semesterstart opplever Lånekassen en strøm av henvendelser med slike spørsmål. Har du tilgang til Internett, kan du nå sjekke disse opplysningene selv, ved å gå inn på adressen: www.lanekassen.no.

Du kan også bestille søknadsblanketter og giroer.

Bedre service

- Nettsvar vil gi bedre service til kundene våre, sier direktør i Lånekassen, Turid Hundstad.

Dersom Nettsvar tar unna en del av de enkle spørsmålene fra kundene, får vi bedre tid til de som vil snakke med en saksbehandler.

-Lånekassen er den første offentlige etaten unge mennesker møter, og god service her kan prege holdningen de får til offentlige etater generelt, mener Hundstad.

Nettvillige kunder

Hundstad vet at Lånekassen har "nettvillige" kunder som ønsker flere moderne nett-tjenester.

-Vi vil utvikle nye tjenester i den takt vi har mulighet til. Utvikling av nett-tjenster koster mye penger, og
forutsetter også en modernisering av de datasystemene vi allerede har. At sikkerheten blir godt ivaretatt, er også svært viktig for oss, sier hun.