Lånekassen: 210.000 kunder traff blink

210.000 kunder i Lånekassen takket ja til fastrente på 5,6 prosent med effekt fra 1. juli. Om to uker offentliggjør Lånekassen sitt neste fastrentetilbud. I øyeblikket ligger det an til et kraftig rentehopp.

Det ser ut til at 210.000 kunder i Statens lånekasse for utdanning traff blink da de på forsommeren takket ja til tilbudet om fastrente på 5,6 prosent. 110.000 kunder takket nei.

Lånekassens neste fastrentetilbud blir sannsynligvis mye dyrere. I øyeblikket ligger det an til en økning på godt over ett prosentpoeng, fra 5,6 til 6,87 prosent. For lån med 20 års nedbetaling betyr dette at terminbeløpet øker med over 10 prosent og renteutgiftene med 23 prosent.

Rente på statsobligasjoner

Utgangspunktet for Lånekassens fastrentesatser er renten på statsobligasjoner med tre års varighet. Renten blir fastsatt for ett kvartal om gangen på grunnlag av én måneds observasjon av renten på statsobligasjoner med tre års løpetid. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det en måned.

Dette betyr at august er utgangspunktet for Lånekassens beregning av neste fastrentetilbud. Ni av månedens totalt 22 observasjoner er allerede notert. Tall DinSide har innhentet fra Norges Bank viser at gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner i øyeblikket er 5,87 prosent. Lånekassen legger så til ett prosentpoeng til dekning av administrasjonskostnader og tap.

Dersom situasjonen holder seg får vi følgende hyggelig lesning for eksisterende fastrentekunder, og ikke fullt så hyggelig lesning for eventuelt nye fastrentekunder:

Gammel versus ny fastrente:Renteutgifter
LånebeløpRentedelen av ditt terminbeløp med fastrente på 5,6%Rentedelen av ditt terminbeløp med anslått ny fastrente på 6,87%*Endring
100.0001.400,-1.717,-23%
150.0002.100,-2.576,-23%
200.0002.800,-3.435,-23%
*Beregnet med utgangspunkt i ni dagsobservasjoner (1-14.august) av markedsrenten på statsobligasjoner med tre års løpetid. Kilde: Norges Bank.

Endring terminbeløp
LånebeløpTerminbeløp i dag*Nytt terminbeløpDifferanseendring i prosent
100.0002.085,-2.308,-223,-10,7
150.0003.128,-3.462,-334,-10,7
200.0004.171,-4.617,-446,-10,7
*Gjelder for de omlag 210.000 kunder som takket ja til fastrentetilbudet på 5,6%. **Sannsynlig ny fastrente på 6,87% som eventuelt tilbys fra 1. oktober.

Vi ser at terminbeløpet for nye fastrentekunder blir over 10 prosent høyere enn for kunder som takket ja til fastrente tidligere i sommer (forutsatt samme lånebeløp og samme nedbetalingsplan).

Trøsten er at det nye fastrentetilbudet kommer til å ligge under den flytende renten. Den flytende renten ligger nå på 7,8 prosent og går ned til 7,1 prosent fra 1. oktober. Fremdeles er det imidlertid lang vei igjen til nivået for et år siden, da Lånekassens flytende rente var nede i 4,6 prosent.

De fleste markedsaktører tviler sterkt på at vi får oppleve så lav rente i overskuelig fremtid.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.