Lærere og førskolelærere

- Fortsatt er det nok slik at lærere og førskolelærere er idealister, men det lave lønnsnivået gjør at stadig færre vil bli lærere og mange lærere forlater yrket til fordel for bedre betalte jobber. Den allmenne lærerutdanningen gjør at lærerne kan jobbe innen et bredt felt av bransjer. De kan brukes til mye, forteller Jan Olav Bruvik, assisterende informasjonssjef i Norsk Lærerlag, som understreker at det er viktig å beholde lærerne i skoleverket.

Lærerne er gode til å kommunisere med andre.
Lærerne er gode til å kommunisere med andre. Vis mer

Lærernes kompetanse er uansett etterspurt både i næringslivet og i offentlig forvaltning. En del førskolelærere tar ironisk nok videreutdanning og blir lærere i barneskolen. Faktisk jobber hele 6300 førskolelærere i barneskolen.

Verdifull kompetanse:


Lærere og førskolelærere er utadvendte og vel vant til å arbeide med mennesker. Ofte har de lett for å opparbeide seg et bredt kontaktnett, mye på grunn av at de er flinke til å kommunisere med folk. En tøff klasseromshverdag gjør at mange lærere behersker konfliktløsning. Pedagogisk kompetanse trengs ofte i bransjer med mange og raske møter mellom mennesker. Faglærere med universitetsutdanning får ofte jobber som er relevante for det faget de kan.

Passende alternative yrker:

Lærere og førskolelærere


 • Forlagskonsulent eller –redaktør:
  Forlagsbransjen er ofte ute etter folk med lærer- eller førskolelærerutdanning. Ikke overraskende er det i lærebokavdelingene de havner. Der jobber de ofte med språklige spørsmål, men også faglige ting – alt etter den erfaring de har som lærer. Lærere i distriktene kan sjelden gå inn i slike stillinger, siden de fleste forlagene her i landet holder til i Oslo.

 • Journalist:
  Lærernes gode kommunikative egenskaper gjør at mange går over til mediebransjen. Flere av de beste journalistene her i landet har bakgrunn som lærere. For journalister er et bredt kontaktnett viktig, og det behersker lærere og førskolelærere. Særlig innen avis og radio finner vi nyhetsjegere med pedagogisk bakgrunn. Lønnsnivået er høyere i mediebransjen enn i skoleverket, men journalister i små lokalaviser tjener mindre enn lektorer.

  Lærere og førskolelærere

 • IT-konsulent:
  Mange lærere besitter verdifull kompetanse innen data, og da er veien kort til godt betalte jobber i IT-bransjen. De blir gjerne IT-konsulenter, jobber med nettverk eller innen salg av IT-produkter. Som kjent er lønnsnivået i denne bransjen høyt.

 • Selger:
  Mange selger altså dataprodukter i private bedrifter. En rekke lærere går også over til salgstillinger i store bokhandelkjeder, hvor deres kompetanse er etterspurt. En selgerlønn består som regel av en fast lønn samt provisjoner og bonuser.

 • Saksbehandler i offentlig administrasjon:
  Selv om lønnsnivået ikke er mye høyere enn i skoleverket, jobber mange lærere i saksbehandlerstillinger i kommunal og statlig forvaltning. Flest finner vi ved Statens utdanningskontorer i de enkelte fylkene, samt i avdelingene for skole og oppvekst i kommunene.

 • Tekstforfatter i reklamebransjen:
  Mange kreative lærere holder gjerne ikke ut så lenge i klasserommene før de søker andre utfordringer. En del søker seg til stillinger som tekstforfatter i reklamebransjen. Der jobber de mye, men får godt betalt for det.

  Lærere og førskolelærere

 • Kundebehandler i flyselskaper:
  En del lærere, men flest førskolelærere har begynt med noe helt annet enn det de er utdannet til. Da hovedflyplassen på Gardermoen ble etablert, søkte mange seg til bedre betalte jobber der – både i innsjekkingskrankene og billettkontorene.