Kvinner taper millioner på hjemmearbeid

Ferske tall viser at kvinner tjener over 200.000 i året mindre enn menn det meste av sin yrkesaktive alder. - Det blir ikke jevnere inntektsfordeling mellom kvinner og menn før kvinner slutter å jobbe deltid for å ta seg av barna, sier forsker Hilde Bojer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det blir ikke økonomisk likestilling før menn og kvinner deler likt på ulønnet barneomsorg. Det var hovedbudskapet til førsteamanuensis Hilde Bojer ved Økonomisk institutt i Oslo under et seminar hos Likestillingssenteret i går.

Blant Bojers oppsiktsvekkende funn var figuren nedenfor, som viser inntektsutviklingen hos kvinner og menn gjennom livet.

image: Kvinner taper millioner på hjemmearbeidFiguren viser at gjennomsnittlig brutto inntekt hos menn i 50-årsalderen ligger over 450.000 kroner per år. Blant kvinner er tilsvarende tall omtrent 200.000 kroner lavere.

Illustrasjon: Anne Angelshaug
Illustrasjon: Anne Angelshaug Vis mer


- Den store forskjellen i inntektsnivå oppstår i årene mens kvinnene jobber deltid og passer på barna, sier Bojer. Dette inntektstapet tar de aldri igjen.

- Kvinnenes tap ved ulønnet omsorg er mye større enn det øyeblikkelige inntektstapet. Kvinnene taper også framtidig lønn, kvalifikasjoner, og pensjonspoeng, fortsetter hun.

Ser man på kvinnenes inntekt i forhold til menns fra 45-årsalderen fram til pensjonsalderen, er forskjellene i størrelsesorden 200.000 per år. Det samlede økonomiske tapet ved dagens adferdsmønster hos kjønnene kommer opp i flere millioner kroner for en gjennomsnittskvinne.

Kvinner må jobbe mer

Det var imidlertid mye verre før, i følge Bojers tallmateriale.
Ved inngangen til 70-årene lå kvinners egen inntekt i snitt under 30 prosent av menns, og i 2002 var prosentandelen økt til 59, noe som skyldes stadig høyere yrkesdeltakelse blant norske kvinner.

- I dag er praktisk talt alle kvinner i arbeid, sier Bojer. Inntektsutjevningen som kan oppnås ved økt yrkesdeltakelse er nå hentet ut. Det eneste som nå kan bidra til ytterligere utjevning er mindre deltidsarbeid blant kvinner, og økt lønn.