Kvinner mest syke

Sykefraværet i Norge har økt markant siden 80-årene. Gode sykelønnsordninger og at kvinner i langt større grad deltar i arbeidslivet, ifølge Statistisk sentralbyrås forsker Roger Bjørnstad.

Kvinner trekker opp sykefraværet

De fleste pilene peker oppover, men sykefraværet er foruroligende høyt. I fjor høst var sykefraværet på 6,8 prosent i snitt. Sykefraværet for kvinner var på 8,3 prosent, mens menns sykefraværsprosent var 5,6.

Dette er dobbelt så høyt som snittet i OECD.

Sykelønnsordninger ekskluderer

Organisasjonen mener den norske sykelønnsordningen må ta en del av skylden - de mener sykelønn ikke gir gode nok insentiver til å komme seg tilbake i arbeid, men snarere leder rett til uføretrygd.

OECDs forslag til løsning er å innføre karensdager, kutte sykelønnsutbetalingene etter tre måneder, samt å la arbeidsgiver betale 20 prosent av sykelønnen. Ikke helt ulikt det omstridte forslaget fra regjeringen.

Nyanserer bildet

Statistisk sentralbyrås forsker Roger Bjørnstad tilføyer at sykelønnsordningen også gir mulighet til å gradvis vende tilbake til arbeidslivet. Hen peker også på at en viktig årsak kan være at en gruppe som har høyt sykefravær nå er en del av arbeidslivet.

Ifølge Bjørnstad må en se økningen i sykefraværet i sammenheng med at flere kvinner er i arbeid nå enn for 20 år siden. Sykefraværet blant menn, og andelen eldre som er i arbeid har heller ikke endret seg siden begynnelsen av 80-tallet. Norge er også et av de landene med størst del av arbeidsstokken i arbeid, både totalt, og blant kvinner og eldre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Karrieremødre mest syke

Norske kvinner topper også europeiske fødselstatistikker, kun slått av sine islandske, irske og franske medsøstre. I 2005 lå den norske fødselsraten på 1,8 barn per kvinne i 2005.

Norske kvinner ligger også på fødetoppen i Europa. I 2005 fødte hver norske kvinne i gjennomsnitt 1,8 barn. I Europa er det bare islandske, irske og franske kvinner som føder flere barn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er kvinners sykefravær høyere enn menns, uansett alder, men særlig i de aldersgruppene der kvinner får barn. Fødselsrelatert sykefravær kan, ifølge tidligere studier, forklare halvparten av forskjellen i sykefraværet totalt, og over 70 prosent av forskjellen blant kvinner og menn i alderen 20-34 år.

Forskjellen mellom menn og kvinner har også økt de siste 25 årene. En av årsakene kan være at flere velger å kombinere karriere og familieliv, ser vi på andelen kvinner med fødselspenger, er det ifølge SSB nærliggende å trekke denne konklusjonen.

Kilde: SSB