Kutt studielånet

Er du en av de som høsten 1998 ble ferdig med en utdanning som var normert til minst 10 semestre? I så fall er tiden inne til å søke om ettergivelse av studielånet.

At studenter må søke om å få ettergivelse på studielånet er det dessverre ikke alle som vet. Dette burde selvfølgelig skjedd automatisk når et langt studie omsider er ferdig, men slik fungerer ikke Lånekassen per i dag.

Gledesrusen over å ha bestått den siste avsluttende eksamen blir fort en dyr fornøyelse for deg som glemmer fristene. Avla du avsluttende eksamen i høstsemesteret er søknadsfristen 30. april, mens den tilsvarende fristen er 31. oktober for deg som tar eksamen til våren.

Lang utdannelse

Reglene for ettergivelse av studielånet finnes i Lånekassens forskrifter kap.VIII. Denne forskriften finner du blant annet på Lånekassens hjemmeside. Forskriften oppgir IKKE de korrekte fradragsbeløpene for 1999, disse finner du imidlertid her på DinSide.

Det er faste krav til hvilke utdanninger som gir rett til ettergivelse. Utdanningen må ha normert tid på minimum 10 semestre, og skal svare til hovedfagsnivå eller tilsvarende. Alle som har fullført en utdanning som er omfattet av ordningen kan få redusert studielånet, uansett hvor lang tid de har brukt på utdanningen

Lånekassen ettergir mellom 21.490 kroner og 50.700 kroner avhengig av hvor mange semestre nettopp din utdanning er normert til.

Ti semestre
Du som har fullført et studie normert til 10. semestre kan søke om ettergivelse av 21.490 kroner. Dette gjelder for fullført utdannelse ved både universiteter og høyskoler, for eksempel sivilarkitekter og tannleger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elleve semestre
Varer studiet i elleve semestre ettergis 33.270 kroner av studielånet. Dette gjelder blant annet for veterinærer fra Norges veterinærhøgskole.

Tolv semestre
Tolv semestre gir ettergivelse på 44.830 kroner. Dette gjelder for eksempel psykologer og de fleste jurister.

Tretten semestre
Har du fullført et studie som er normert til hele 13. semestre får du ettergitt 50.700 kroner. Dette omfatter jurister som var registrert på 2. avdeling eller høyere før høstsemesteret 1993, leger samt ett fåtall andre cand. grader.

Hvordan gå fram?

Du må selv passe på å søke innenfor de angitte søknadsfrister.
Søknadsskjema får du ved lærestedet eller ved å henvende seg til Lånekassen.

Husk at du må legge ved kopi av vitnemålet som bekreftelse på at du faktisk har krav på å få ettergitt deler av lånet ditt!