Kuriøst: Trengende kvinner og blomsterhagen

Blant utdanningsstipendene er fagområdene handel, håndverk, presse, kunst og kultur, primærnæringene, medisin og helse, religion, teknologi og undervisning representert. Her er mange merkelige legater å finne.

Knivens kulturhistorie

Mellom Fond for utøvende kunstnere, Norsk Lærerlags støtte og Norsk Kassettavgiftsfond finner vi flere stipender som både er kuriøse og har oppsiktsvekkende statutter:

Fuhrs fond for havefrøavlens fremme er til for "havefrøavlens fremme i Norge, eksempelvis til stipendier for unge menn eller kvinner som akter å utdanne seg som frøavlere, - til premier for dyktige frøavlere, til kurs i frøavl, frøavlsforsøk eller lærebøker i frøavl."

Dr. philos. Hans Holsts utdannelsesfond for Universitetets Myntkabinett deles ut til "en akademiker som utdanner seg til en vitenskapelig stilling ved Universitetets Myntkabinett."

Knivstipendet utdeles ikke overraskende enten til "en knivmaker som ønsker å perfeksjonere seg eller lære nytt, eller en person som ønsker å gjøre studier i knivens kulturhistorie. Begge stipend er reisestipend.

Trengende enslige kvinner

Ellers finner vi Det Grevlige Hielmstierne Rosencroneske legat, som deles ut midler til "trengende enslige kvinner, fortrinnsvis enker, bosatt i Bergen, som hjelp til forsørgelse av barn (under 19 år) under utdannelse.

Også Olaf Billes legat til blomsterhagens utvikling pirrer lattermusklene. Legatet skal "påskjønne utført innsats for blomsterhagens utvikling samt å medvirke til at arbeid for denne utvikling kan gjennomføres."

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tidligere utgaver at Legathåndboken kunne man lese om Caroline Øverlands legat, som skulle støtte utdanning til budeie eller meierske for unge piker i Bærum.