Vanskelig arbeidsmarked for innvandrere. Foto: Inga Holst
Vanskelig arbeidsmarked for innvandrere. Foto: Inga HolstVis mer

Kun for innvandrere

Ny jobbdatabase er forbeholdt minoriteter.

Høy ledighet

To nye kompetansedatabaser for minoriteter har åpnet den siste måneden, Inkludi.no og Mangfoldskilden.no. Inkludi, som også er åpent for norske jobbkandidater er startet av tre etablerere, mens Mangfoldskilden er et tiltak i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

- Det er bruk for en slik database. Det er stor arbeidsløshet blant innvandrere, sier en av gründerne bak Inkludi.no, Umar Ahmed til DinSide.

Statistisk sentralbyrå bekrefter Ahmeds utsagn. I første kvartal i 2006 var 22 prosent av de arbeidsledige innvandrere; av 60.595 arbeidsledige var 13.116 arbeidsledige innvandrere. Det er de ikke-vestlige innvandrerne som har problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Stort behov

Inkludis database innholder etter to ukers drift vel 100 registrerte arbeidssøkere fordelt på fem bransjer. Og det vil bli flere:

- Vi har allerede rekruttert en person. På sikt vil alle bransjer være representert hos Inkludi, sier Ahmed.

Også i Sverige og Storbritannia finnes lignende stillingsdatabaser.

Kvotering

Flere kilder mener at grunnen til at arbeidsledigheten er betydelig større blant minoriteter enn blant etniske nordmenn, er diskriminering.

- Det at så mange innvandrere er ledige skyldes uvitenhet og ubevisst diskriminering blant arbeidsgiverne, sier Umar Ahmed. - Det kan også komme av at mange av de utenlandske arbeidssøkerne mangler nettverk, og det er det vi vil forsøke å bidra med.

NAVs (Arbeid- og velferdsetaten) direktør Erik Oftedal legger til:

- Mange av dem som er ledige har nylig kommet til landet og mangler kontakter i norsk arbeidsliv. Vi vet at halvparten av ledige stillinger ikke blir utlyst, men besatt gjennom nettverk. Innvandrere kan også ha vansker med å dokumentere tidligere erfaring på en måte som tilfredsstiller kravene som norske arbeidsgivere stiller. Det er også slik at mange arbeidsgivere velger det trygge; mange er skeptiske til utdanning de ikke kjenner til og velger heller folk som har utdanning de faktisk kjenner til.

Avisen Utrops redaktør Majoran Vivekananthan tror ikke at arbeidsgivere vil bruke stillingsdatabaser for innvandrere i sin rekruttering. Han mener at moderat kvotering er veien å gå.

- Studier har vist at man ubevisst diskriminerer minoriteter, ofte er det helt ubevisst. Jeg mener at kvotering i kommunale og statlige stillinger er en god idé. Det offentlige bør gå foran med et godt eksempel, sier Majoran Vivekananthan til DinSide.

Regjeringen har foreslått moderat kvotering av innvandrere til statsforvaltningen.

Kilder: Inkludi, Utrop, SSB, Mangfoldskilden og NAV.