Krav til en oppsigelse

Faktagrunnlaget er lovteksten og Arbeidstilsynet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • Enhver oppsigelse skal være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker.
  • En oppsigelse fra arbeidsgiver må leveres til arbeidstakeren personlig, eller sendes i rekommandert sending
  • Oppsigelsen har ikke funnet sted før den er kommet fram til den andre parten. Tidspunktet har betydning for oppsigelsestidens start og avslutning.
  • Oppsigelse fra arbeidsgiver skal opplyse om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og om hvilke frister som gjelder for dette.

    Dersom oppsigelsen skyldes arbeidsmangel, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsretten til ny tilsetting.

  • Oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes skriftlig når arbeidstakeren krever det.
  • Oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet.
Dersom du tror at oppsigelsen er usaklig, eller i strid med lovens krav, kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiveren og eventuelt gå til sak.

Vi anbefaler at du i slike tilfeller skaffer deg juridisk hjelp. Enten hos advokat, fagforening, eller Arbeidstilsynet.

Oppsigelsestid

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned. Loven inneholder dessuten ufravikelige regler om oppsigelsesfrister fra 2 til 6 måneder, avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder.

Oppsigelsestiden regnes i hele kalendermåneder, med start den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen