Krav til astronautene

Her får du et lite innblikk i hvilke krav som stilles til en fremtidig astronaut.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Generelle krav

1) Alder mellom 27 og 37
2) Høyde mellom 153 og 190 cm
3) Vekt mellom 50 og 95 kg
4) Normalt helbred
5) Videregående utdanning innen naturvitenskap: For eksempel ingeniør, lege, fysiker eller kjemiker.
6) Sterke kvalifikasjoner innen forskning/utvikling. For eksemepel i form av en doktorgrad (Ph.d.)
7) Snakke og skrive flytende engelsk
8) Dansk statsborgerskap.

Andre egenskaper som blir lagt vekk på i søknaden er blant annet: Piloterfaring, dykkersertifikat, sportsutøvelse og språkkunskaper, for eksempel fransk, russisk eller tysk, i tillegg til erfaring med langvarig isolasjon, gode formidlingsegenskaper og praktisk håndlag.

Søknaden må være hos astronaututvalget før den 15. desember, og må være skrevet på engelsk.

Praktiske egenskaper og generell helseundersøkelse

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en helseundersøkelse og bli testet i praktiske egenskaper. I den sistnevnte testen vil overblikk, simultankapasitet, kommunikasjon og romsans bli testet.

Psykologsamtaler

Kandidater som går videre vil bli kaldt til psykologsamtale. Her vil følgende emner blir tatt opp: Oppvekst, skolegang, videre utdannelse og karriere, fritid, familie og bakgrunn, motivasjon, realistisk sans, fremtidsperspektiver, sosial funksjon, kognitiv og psykomotorisk funksjon og stressresistens.

I psykologsamtalen vil det også bli sett på elementer som: Åndsnærværelse, selvstendighet, viljestyrke, besluttsomhet, pålitelighet, ærlighet, lederskap, sosial funksjon og selvdisiplin.

Dyptgående helseundersøkelse

Om lag 10 personer vil gå videre til denne testen, hvor det vil bli foretatt en omfattende helseundersøkelse av kandidatene.

Avsluttende samtale

Utvalget som er ansvarlig for å velge ut kandidat(er), vil i siste fase ha to samtaler med kandidatene. Etter den siste av disse to samtalene, vil den eller de astronautkandidater som er aktuelle, bli presentert for den danske vitenskapsministeren.

Det kan ikke forventes at ESA (Den Europeiske Romorganisasjon) ønsker mer enn en dansk kandidat, men muligheten er altså til stede.

For mer informasjon: Se www.rumcenter.dk.