Konsulent/consulting

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Drøm: Karriere. Team- og prosjektjobbing. Mystikkens slør omgir konsulentselskapene. De oppfattes som "cutting edge"-selskaper for de unge og karrierebevisste.

Kravene

McKinsey, Accenture, Cap Gemini og andre har andre metoder for å gjøre seg attraktive. De ansetter stort sett folk med toppkarakterer og tung utdanning - helst innen økonomi.

Mange ser det nesten som en "ære" å få jobbe i konsulentbransjen. Det forsterkes av at lønna ofte er høy.

På den annen side: Du må like å jobbe mer enn normalt og tåle å være tilgjengelig på mobiltelefon hele døgnet. Konsulentbransjen stiller krav.

Alternativene

Tallet på konsulentselskaper er etterhvert blitt høyt, og det er enklere å få jobb i et mindre selskap enn i et av de største.

Mange begynner karrieren i Staten, bygger opp kompetansen der og går etterhvert over i næringslivet. Noen begynner som traineer i store selskaper som Statoil og Orkla.

Andre søker til informasjonsbyråer, rekrutteringsselskaper og vikarbyråer.