Karrieremål

Det er ikke alle jobber du planlegger å ha livet ut, og det er selvfølgelig de fleste arbeidsgivere klar over.

På den ene siden vil de ha ansatte som blir hos dem en stund. På den annen side er de interessert i å få arbeidstagere som vil utvikle seg videre, og på sikt tilføre firmaet økt kunnskap og ekspertise.

Det aller beste er selvsagt å få en jobb hvor du har muligheter til å utvikle deg internt. Gjør du arbeidsgiver orientert om at du er interessert i dette, vil det være et pluss.

I mange yrker er det vanlig at ansatte skifter arbeidssted etter noen år, og skaffer seg erfaring fra andre firmaer, for så å returnere til utgangspunktet. For eksempel tar mange advokatfullmektiger permisjon fra sin faste stilling for å skaffe seg dommerfullmektigerfaring. Gjør du arbeidsgiver oppmerksom på at du er interessert i dette vil det som regel telle positivt, i tillegg til at det også vil bli lettere å få permisjon i ettertid.

Hvis du kunne starte på nytt, ville du gjort noe annerledes?

Nei: Jeg føler at jeg har gjort det rette, dessuten synes jeg det er bedre å se framover enn å tenke på det som har vært.

Ja: Jeg ville kanskje valgt en annen utdannelse, eller inngangsport til mitt yrke. I såfall bør du gi eksempler, og være forberedt på å svare på hvorfor du valgte som du gjorde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvilke karrieremuligheter har du for øyeblikket?

Prøv å ha noen alternativer å velge mellom, og relater dem til den jobben du har søkt på.

Hvordan vil du definere suksess, og er du fornøyd med din egen karriere så langt?

Her bør du være nøye og prøve å relatere svaret til tidligere oppnådde resultater.

Tilbake til 3030 TARGET="_top" title="DinSides intervjutips!">hovedartikkelen.