Karrierekvinner jobber mindre

KORTE DAGER: Er bedre organisert og mer effektive i tiden de jobber.

Statistikk fra Danmark viser at kvinnelige danske toppledere i snitt jobbet 33,6 timer på jobb, altså fire timer mindre i uken enn en normal arbeidsuke. Mannlige toppledere jobbet i snitt 6,8 timer mer. Dette skriver Ukeavisen Ledelse.

Kvinner jobber mindre, men mer effektivt, mener Trine Thorning ved Ledernes Hovedorgansasjons hovedkontor i København.

- De organsierer dagen slik fordi de vet de må hjem. De må hjem til barna fordi de fleste menn ikke tar den oppgaven. Menn jobber færrre timer med husarbeid enn kvinner. Derfor er kvinnene nødt til å jobbe mer effektivt og vel så det, for å får gjort det de skal.

Selv om det har vært en betydelig utjevning av kjønnsforskjellene de siste tiårene, bruker kvinner fremdeles langt mer tid til husarbeid enn hva menn gjør. Ser vi aldersgruppen 16-74 år under ett, er gjennomsnittet for kvinner nesten fire timer per dag, eller om lag 27,5 time per uke, til slike gjøremål, mens det for menn er om lag 2 timer og 40 minutter per dag, eller 18 timer og tre kvarter per uke. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hun mer også at kvinner ikke gjør en dårligere jobb:

- De organiserer og prioriterer og jobber mer fleksibelt, med hjemmekontor og kveldsarbeid.

Ukeavisen Ledelse skriver også at denne tendensen gjelder i også i Norge. Kvinnelige toppledere oppgir å jobbe 49 timer i uken, mens menn tilbringer 52,5 timer på jobb.

AKTUELT