Kaos = suksess

Jo mindre struktur, jo større sjanse har bedriften til å lykkes. Det høres kanskje ut som en selvmotsigelse, men ifølge en nylig utgitt rapport er det nettopp dette som skal til for å oppnå suksess, skriver den britiske nettavisen The Times.

Uorganisert er best

Det høres kanskje mer ut som en unnskyldning enn en plan, men kaotiske tilstander fører til suksess. Demos, en såkalt britisk think-tank konkluderer en undersøkelse med at Uorganisert kaos er best for business. Rapporten har de treffende kalt: "Uorganisert: Hvorfor organisasjoner må slappe av i fremtiden".

Stem

Hvem har størst ansvar for å tilpasse seg? (Avsluttet)
Både bedriften og de ansatte bør arbeide gjensidig for å tilpasse seg hverandre.(77%) 129
Bedriften bør tilpasse seg sine ansatte.(13%) 22
De ansatte bør tilpasse seg bedriften.(10%) 16
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvorfor det?

Færre rigide regler på arbeidsplassen er rett og slett nøkkelen til å holde på de beste arbeiderne, tror Demos.

Dessverre for dem som er av den litt mindre ryddige sorten betyr ikke dette at det er fritt frem for rotete pulter og skyhøye papirstabler i inn-boksen - snarere tvert imot.

Demos' teori går ut på at selskapene må tenke nytt, og bygge en firmakultur rundt sine ansatte, istedetfor å prøve å forme personalet slik at de passer inn i firmaet. Slik vil de ansatte få større ansvar for bedriftens utvikling - og da passer det ikke nødvendigvis inn med en bombet pult.

Organisk struktur

Et eksempel fra rapporten er WL Gore, et selskap som produserer allværsjakker. Selskapet har ingen ansatte, men bruker et nettverk av 6.000 samarbeidspartnere som alle eier en del av selskapet.

Det er ikke noe satt hierarki eller noen bestemt ledergruppe i selskapet: Naturlige ledere oppstår, og trekker seg tilbake, alt ettersom hvordan deres lederegenskaper blir mottatt av de andre eierne.

Det brasilianske selskapet Semco har en litt annen måte å gi de ansatte innflytelse: Alle de ansatte får være med på å ta store avgjørelser.

Et skritt av gangen

Det sier seg selv at ikke alle selskaper vil være villige til å gå så langt - og for en rekke bedrifter vil det nok også være ganske praktisk umulig. Det er imidlertid mye som kan gjøres for å løse litt opp i bedriftskulturen og rutinene, ifølge Demos: Gi de ansatte flexitid, støtte og oppmuntring om de melder seg frivillig til nye arbeidsoppgaver, desentralisering av ledelse - i tillegg til en rekke tiltak som vil gi de ansatte utvidet kontroll over hvor og hvordan de arbeider.

Ifølge Paul Miller, en av rapportens forfattere, har en rekke kreative bedrifter allerede restrukturert. - De er tidlig ute, men flere selskaper vil nok innse nytten av en løsere struktur, og at de vil kunne miste nøkkelpersoner til kreative bedrifter om de ikke er villige til å være mer fleksible, sier Miller.

En av de største fordelene ved å løse litt opp i bedriftskulturen, sett fra arbeidsgivers ståsted, er at de ansattes lojalitet vil styrkes. Det er både vanskelig og dyrt å rekruttere gode medarbeidere, så selskap kan spare stpre beløp på å beholde dyktige personer.

Fiona Cannon fra Lloyds TSB sier den britiske banken tok tak i sine retningslinjer for fleksitid for fem år siden. - Vi oppdaget at det ikke (...) bare handlet om fleksitid men også om å jobbe kortere dager innenfor et strengt regelverk, sier hun. - Nå kan alle jobbe fleksibelt, det vil si enten fleksitid (slik vi kjenner den) eller kortere dager, så lenge jobben blir gjort.

Likestilling

Før endringen var det stort sett kvinner i lavere stillinger som benyttet seg av fleksitidløsningen, mye for å kunne koordinere barn og barnehage/skole. Menn i lavere stillinger og ledere benyttet seg sjelden eller aldri av denne muligheten. Nå er imidlertid hver femte ansatt i Lloyds TSB som benytter seg av de nye fleksible retningslinjene fra ledelsen.

- Dette er ikke lenger bare et spørsmål om barnepass, og et tema for kvinner. En mannlig ansatt, bruker det for eksempel til å kunne ta seg tid til å dømme rugbykamper, sier Cannon.

Etter endringene har de ansattes trivelskurve økt. Nå er 77 prosent fornøyd på jobben, mot 57 prosent for fem år siden, og i tillegg er antall kvinner i ledelsen er nesten doblet. - Dette er selvfølgelig ikke bare på grunn av fleksitid og løsere rutiner, men det er en stor del av årsaken, sier Cannon.

Kilde: The Times.