Kanonvekst i løsarbeid

Antall lønnstakere på korttidsopphold har økt med 46 prosent på ett år, viser ferske tall.

I fjerde kvartal 2006 var det 55.343 lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Dette er en økning på 46,1 prosent fra fjerde kvartal 2005. Personer fra EU-landene står for den største veksten, melder Statistisk sentralbyrå.

Med korttidsopphold menes opphold under 6 måneder, slik at personen ikke blir registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret.

I tillegg var det i samme periode en vekst på 13.012 sysselsatte som innvandret i form av å bli registrert som bosatt.

>>>Se også: Vi trenger svenskene.

Over 30.000 fra utlandet

Uten tilstrømming av arbeidskraft fra utlandet, ville 30.000 jobber ikke vært utført siste året.
Uten tilstrømming av arbeidskraft fra utlandet, ville 30.000 jobber ikke vært utført siste året. Vis mer


Siste år var det derfor en samlet vekst i sysselsettingen på 30.419 personer som kom fra utlandet.

Det var 18.500 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2006. Det er 9.400 flere enn i 2005.

Polakker og litauere utgjorde de største gruppene fra de nye EU-landene. .

Flest fra nordiske land

Selv om lønnstakere fra de nye EU-landene har økt sterkt de siste årene, har fortsatt de fleste av de 55.343 lønnstakerne på korttidsopphold i Norge bakgrunn fra andre land enn disse. Flest hadde bakgrunn fra et nordisk land med drøyt 20.000 lønnstakere i 2006, en stigning på over 4.500 fra året før.

24,3 prosent av lønnstakerne på korttidsopphold var ansatt i bedrifter i bygge- og anleggsnæringen i 4. kvartal 2006. Deretter kom industri med 15,2 prosent og utleie av arbeidskraft med 13,7 prosent.

Fordelingen på næring varierer en god del med landbakgrunn. Arbeid innen bygg- og anlegg var typisk for de med bakgrunn fra Norden (29,2 prosent) og nye EU-land (30,7 prosent). Det var også mange lønnstakere fra nye EU-land i industri og utleie av arbeidskraft, med henholdsvis 19,5 prosent og 17,1 prosent. Fra de gamle EU-landene arbeidet en stor andel innen utvinning av olje og gass (16 prosent), bygg og anlegg (15,5 prosent) og utleie av arbeidskraft (15,3 prosent).

Kilde: www.ssb.no