Kan sjefen sette deg ned i lønn?

JOBBKRISE: Truer sjefen med å kutte deg i lønn? Ta det med ro, lønnskutt krever enighet.

Det er uro i arbeidsmarkedet. Storgiganten Kværner er foreløpig reddet, mens hodene allerede har begynt å rulle i IT-bransjen.

Når bedriften havner i et alvorlig økonomisk uføre, blir alle typer kostnader satt under lupen, og mange bedrifter klarer å snu trenden gjennom et tillitsfullt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.

Men enkelte arbeidsgivere kan også falle for fristelsen til å ymte frampå om lønnsreduksjon, spørsmålet blir dermed om sjefen kan kreve at du går ned i lønn?

Frivillighet

BILDER: Anne Angelshaug Foto: anne
BILDER: Anne Angelshaug Foto: anne Vis mer

- Nei. Det er bare en måte du kan gå ned i lønn på, og det er via frivillighet.

En slik avtale må også inngås uten at det foreligger noe utilbørlig eller usaklig press fra arbeidsgivers side, sier informasjonssjef i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Øyvind Lind Petersen.

- Til tross for avtalefriheten er det ett viktig unntak. Dersom du jobber i et yrke der det er en tariffestet minstelønn, kan ikke partene inngå en avtale med en enkelt ansatt om at lønnen skal
reduseres til et nivå under minstelønnssatsen, avslutter Lind Petersen.

Kollektivt lønnskutt

Er bedriften i en alvorlig økonomisk krise, kan likevel reduksjon i alle ansattes lønninger være et nødvendig alternativ.

Bedriften kan for eksempel ha valget mellom å si opp en eller flere ansatte, eller at alle de ansatte – inkludert ledelsen, godtar en lønnsreduksjon for en bestemt periode.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forutsetningen for at et slikt lønnskutt kan gjennomføres, er likevel at alle i bedriften godtar lønnsreduksjonen. Ledelsen kan altså ikke trumfe i gjennom et kollektivt lønnskutt mot de ansattes vilje.

Hva med deg som har provisjonslønn?

Selgere som har provisjonslønn omfattes ytterst sjelden av tariffavtaler. Men heller ikke her kan sjefen egenhendig kreve at du går ned i lønn.

Også her blir altså utgangspunktet at det er avtalefriheten som gjelder. Du kan med andre ord frivillig akseptere å gå ned i lønn, men sjefen kan ikke sette ned de avtalte provisjonssatsene på eget initiativ.

Hva sier LO?

- Det er ingen kurant sak å sette ned lønna. Lønnskutt fordrer alvorlige økonomiske problemer, og at de ansatte er enige i at lønna skal ned, sier Philip Blom, advokat i LO.

- Hvis du kommer i en situasjon der arbeidsgiver ber deg om å akseptere et lønnskutt eller å miste jobben, kan kan dette utgjøre et utilbørlig pressmiddel. Her er det imidlertid ikke lett å gi noe fasitsvar, sier Blom, og skisserer to ytterpunkter:

  • Smarte arbeidsgivere vil starte en dialog med de ansatte, i håp om å få en minnelig ordning alle kan leve med.

    Dersom bedriften er i en alvorlig økonomisk situasjon, og du ansiennitetsmessig er i faresonen for å miste jobben pga. innskrenkninger, kan det å akseptere et lønnskutt framfor å miste jobben være et greit alternativ.

  • En helt annen situasjon vil oppstå dersom arbeidsgiver vil kutte lønnen din av personlige årsaker. En arbeidsgiver kan ikke sette deg ned i lønn, eller foreta en total endring i stillingens innhold uten grunn, avslutter Blom.
Hvis din sjef truer med lønnskutt og dere ikke klarer å komme til enighet, bør du kontakte din fagorganisasjon eller advokat.