Kan du selv velge når du får utbetalt feriepenger ved jobbskifte?

Dere spør - vi svarer.

Spørsmålene hagler inn omkring tema feriepenger. Det er mange som lurer på tidspunktet for utbetaling av feriepenger ved jobbskifte.

Regn ut årets feriepenger.

En leser skriver:

"Hei.

Dette gjelder feriepenger og oppsigelse.

Jeg har spurt min økonomiavdeling om jeg kan unngå å få neste års feriepenger på siste lønning før jeg slutter i firmaet, men det var ikke mulig. Jeg har forstått at hvis jeg får neste års feriepenger i år, så må jeg skatte av dem, og det er jo lite gunstig.

Kan de tvinge meg til å motta neste års feriepenger i år?"

Klart svar: Ja

Ifølge ferielovens paragraf 11 skal alle oppsparte feriepenger fra en arbeidsgiver betales ut ved sluttoppgjøret. Unntaket er eventuelle deler av feriepenger som ikke lar seg beregne ved sluttidspunktet, som da utbetales senere.

Loven sier ingen ting om at dere ikke kan bli enige om at feriepengene skal utbetales neste år, men er dere uenige, går loven foran. Du kan altså ikke kreve det.

Blir ikke dyrere

Det synes imidlertid å være en gjengs forvirring rundt det at du kun skatter av feriepengene dersom du får dem utbetalt samme år som de er opptjent. Dette er feil.

Selve "feriepengebeløpet" vil være større dersom du får det utbetalt etter nyttår, og da tilsynelatende uten skatt. Dette er imidlertid bare en skattemessig triksing, du vil bli trukket tilsvarende i skatt fra den vanlige lønnen din neste år.

Det er imidlertid to faktorer som kan slå både positivt og negativt ut - i hvilken retning dette vil påvirke deg, kommer an på hvor mye du tjener.

Dersom utbetaling av feriepengene i år fører til at toppskatten slår inn, vil du kunne tape litt på dette.

Med mindre noe ekstremt uforutsett skjer med norsk økonomi, vil imidlertid en krone i dag være mer verdt enn en krone i morgen - eller neste år. Det vil si at hvis du får utbetalt 30.000 kroner i dag, vil det være gunstigere enn å få samme beløpet utbetalt i juni neste år.

Følger du i tillegg våre råd for hvordan du kan få dine feriepenger til å jobbe for deg - kan det til og med hende du rekker å tjene en god slump på feriepengene før ferien neste år.

Kilde: Arbeidstilsynet, DinSide.