Kan du overføre ferie fra et år til et annet?

Ferieloven sier at du og sjefen kan inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie, og overføring av inntil to uker (12 virkedager) ferie til det påfølgende ferieår.

Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.