Kakser på styreplass?

At de fleste styremedlemmer er menn, er neppe noen stor overraskelse. Men hvilken alder har de, hvor mye tjener de, og hvordan har de blitt rekruttert?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lyst til å bli styremedlem? Hvis du ser for deg kanapeer, og fete bonusordninger, kan du bli skuffet.

Virkeligheten er nemlig ikke så glamorøs som du kanskje tror.

MMI intervjuet i mai 2001 hele 251 styreledere og styremedlemmer, i både små mellomstore og store bedrifter.

Menn i grå dresser

Hele 91 prosent av styremedlemmene er menn, og med kun 9 prosent kvinneandel i landets styrer, kan vi kort konstatere at ”gutteklubben Grei” lever i beste velgående.

Men hvor gamle er styremedlemmene?

Kakser på styreplass?

Som søylene viser er kun 4 prosent under 35 år, mens de fleste styremedlemmer er i alderen 46-55.

Trykk på lenken øverst til høyre i artikkelen for å se hvordan styremedlemmene fikk jobben, eller TRYKK HER for å se hvor du kan gå på kurs for å bli styremedlem.

Lønn

I følge rapporten får 54 prosent av norske styremedlemmer et styrehonorare som ligger rett i underkant av 30.000 kroner.

Interessant er det også at hele 26 prosent av de spurte mener godtgjørelsen er utilstrekkelig.

Det er imidlertid ikke bare de fleste styremedlemmene som holder seg under denne grensen, også de fleste styreledere må nøye seg med rundt 30.000 kroner.

Cirka 20 prosent av styrelederne krabber imidlertid over til neste kategori, og får mellom 31 – 60.000 kroner for vervet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

At godtgjørelsen stiger i takt med bedriftens størrelse, kommer heller ikke uventet.

Kakser på styreplass?

Ser vi på gruppen som mottar mer enn 60.000 kroner, finner vi en overrepresentasjon av styreledere fra bedrifter med mer enn 200 ansatte.

De som hever de feteste honorarene, 121-150.000 kroner, kommer alle fra styrer i større bedrifter, og er hovedsakelig over 60 år.