Jobbing utenfor EØS

Det er noe mer arbeidskrevende å søke jobb i et land utenfor EØS-området.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Regn med å søke om arbeidstillatelse i god tid før du reiser til landet, gjerne et halvt år i forveien.

Unngå trygdekrøll

Ta kontakt med landets ambassede på forhånd. Du må sette deg inn pliktene og rettighetene du vil få i landet. Norge har avtaler som berører trygd og skatt med en rekke land, deriblant USA.

Utenfor EØS-området er det ikke lenger en selvfølge at du beholder ditt medlemskap i Folketrygden.

Er du borte i mindre enn et år, bor du formelt sett fortsatt i Norge og beholder medlemsskapet i Folketrygden og trygderettighetene det gir. Men dette er når du ikke jobber.

Dette gjør du

Har du inntekt fra arbeid utenfor EØS, kan du miste medlemsskapet. Arbeidsinntekt kan være kun kost og losji.

Løsningen kan være å frivillig betale inn trygdeavgiften til staten. Den er nå på 7,8 prosent av bruttoinntekten.

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å sjekke om du har en forsikring som dekker deg mens du bor i et annet land enn Norge. Mange land, som USA, har andre forsikringsordninger enn her i Norge.

Ta kontakt med trygdekontoret der du bor eller Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Tlf: 810 59 338) for mer info.