Jobbing uten mobbing

Opptil fem prosent av arbeidstakere mobbes på jobben. Med utgangspunkt i intensjensonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), tar myndighetene og partene i arbeidslivet nå opp kampen mot mobbing på arbeidsplassen, med prosjektet "Jobbing uten mobbing".

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Mens mobbing av barn lenge har vært et godt belyst tema, har det ikke vært satt like stort fokus på mobbing på arbeidsplassen.

Hva er jobbmobb?

Selv om begrepet mobbing er kjent for de fleste, er det ikke like lett å definere. På det nylanserte nettstedet til prosjektet "Jobbing uten mobbing", kan vi lese at mobbing i arbeidslivet forekommer når en person over lengre perioder føler seg negativt behandlet av en eller flere kolleger uten å greie å forsvare seg. Videre kan vi lese at mobbing kan bestå i utfrysing, sosial isolering, baksnakking, ryktespredning, overkjøring, eller at man blir oversett i sosiale sammenhenger. Handlingene må være systematisk og vedvarende rettet mot en person for å kunne kalles mobbing.

- Mobbing kan ta mange former, sier Asbjørn Grimsmo, forsker og psykolog ved Arbeidsforskningsinstituttet. - Det kan være negative handlinger. Den som bestemmer om en handling er negativ eller ikke er den som blir utsatt for den. Seksuell trakassering for eksempel, kan bli avfeid med at det bare var flørting, det samme er det med mobbing, det kan bli avfeid med at det bare var en spøk.

Grimsmo presiserer at mobbing foregår over tid, men at det kan også være en enkeltstående handling som får langsiktige konsekvenser. - Om man blir fratatt arbeidsoppgaver for eksempel, eller omplassert til kjelleren, blir man minnet på det hver gang man møter på jobben.

Mobbing fører til at man blir hindret i å utføre jobben sin, og er en stor psykisk belastning for den som blir mobbet.

- Er det ikke vanskelig å definere hva som er mobbing og hva som ikke er det?

- Det som er viktig her, er ikke hvor grensene for mobbing går, men at man tar tak i det som gjør at den enkelte arbeidstaker kommer med en slik påstand.

Bruk eufemismer


Den som blir mobbet, mister selvtillit og trygghet. Det kan derfor oppleves som spesielt vanskelig å konfrontere mobberne.

- Mobbing er en vanskelig problematikk å ta opp, fordi det er skambelagt. Ingen har et ønske om å mobbe, eller være mobbet. Da kan det kan være lurt å ikke bruke begrepet mobbing, men heller si at man er i en vanskelig samarbeids-posisjon eller i en konflikt.

Nettsiden til prosjektet "Jobbing uten mobbing", www.jobbingutenmobbing.no", skal være en ressurs for å forebygge og håndtere mobbing i arbeidslivet. Her kan alle parter finne informasjon, råd og veiledning rundt temaet mobbing.

- Det handler om å synliggjøre problemet. Mobbing er ofte en prosess som starter i det små og som gradvis utvikler seg til noe som kan ødelegge både mennesker og arbeidsplassen. Ledere og kollegaer som kjenner tegnene til mobbing kan forebygge og stanse prosessen, sier prosjektleder for "Jobbing uten mobbing", Anne Gjertrud Fugletveit, i en pressemelding.

Ifølge Grimsmo må arbeidstaker som opplever mobbing spille på sine tillitsvalgte eller verneombudet, eller noen andre han har et godt forhold til. Man kan også ta kontakt med Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenesten eller sin egen primærlege.

Bedriften må ta ansvar

Mobbing på jobben

Har du opplevd mobbing på arbeidsplassen din? (Avsluttet)
Ja, jeg har selv opplevd å bli mobbet(71%) 301
Nei, ikke såvidt jeg vet(24%) 103
Ja, jeg har selv vært med å mobbe(4%) 19
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Hender det at begrepet mobbing blir misbrukt i jobbsammenheng?

- Som alle andre begrep, kan mobbing bli misbrukt. Det som er viktig er at når noen føler seg mobbet, må ledelsen og de ansatte ta seg en form for "time-out" og gå gjennom saken for å finne ut om det dreier seg om mobbing eller ikke, forklarer Grimsmo.

- Til tross for at det skulle vise seg å ikke være mobbing, så har arbeidsgiver ansvaret for de forholdene som påvirker ansattes helse. Selv om den ansatte ikke får medhold i at han blir mobbet, så må bedriften gripe tak i det som foregår fordi det går utover helsen, ifølge den nye arbeidsmiljøloven.

I forbindelse med "Jobbing uten mobbing"-prosjektet skal det utvikles et opplæringsprogram som skal skreddersys til de ulike aktørene på arbeidsplassen, blant annet i samarbeid med studieforbundet AOF. Ifølge Fredrikstad Blad har Arbeidstilsynet valgt Østfold som prøvefylke for prosjektet. AOF i Sarpsborg, Halden og Indre Østfold skal tilby en rekke opplæringstilbud til bedrifter.

Les mer om arbeidsliv på DinSide:
Et inkluderende arbeidsliv.
Mobbet på jobben.
Ny lov mot diskriminering.
For fet til fet jobb.
Strømmer til Arbeidslivstelefonen.

(Artikkelen ble første gang publisert på DinSide i februar 2006.)

Kilder: AOF, Arbeidstilsynet, Fredrikstad Blad, Jobbing uten mobbing.