Jobbing i EØS/Europa

Å jobbe i et annet EØS-land er enklere å få til enn mange tror.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

EØS-avtalen gjør at du kan jobbe og studere i et hvilket som helst EØS-land.

Et gyldig pass gir deg automatisk oppholds- og arbeidstillatelse. Du kan ta med deg ektefelle og barn under 21 år.

Trygd/skatt

Du har samme rettigheter som landets egne innbyggere for ansettelse, lønn, oppsigelse og arbeidsmiljø.

Det gjelder også trygd, for eksempel trygd ved arbeidsledighet, sykdom, svangerskap, uførhet, yrkesskade. og sykdom og pensjon. Sosiastønad er unntatt. Vær obs på at mange land har dårligere ordninger enn vi har i Norge.

Du må betale skatt til landet hvor du bor. Skattereglene er ikke like i EØS-landene. Sjekk ordningene for landet du vil flytte til.

Godkjenning

Er du kvalifisert for et yrke i Norge, er du i teorien også kvalifisert for yrket i et annet EØS-land. I praksis er det litt mer komplisert.

De fleste EØS-land krever diplom eller eksamensbevis for å kunne utøve beskyttede yrker som lærer, advokat, lege eller psykolog.

Du må derfor få godkjent utdanningen din i landet hvor du vil jobbe. Dette er ikke alltid like enkelt.

Dette gjør du

Utdanning, eksamen og gradssystem er ulike landene i mellom. Hittil har vi for eksempel ikke hatt mastergrader, som er vanlig i andre land, her i landet.

De fleste land har egne godkjenningsordninger for vitnemål og utdanning fra andre land. Du kan derfor søke om å få godkjent kompetansen din.

Myndighetene er pålagt å avgjøre saken innen fire måneder. Du bør derfor søke om dette i god tid før du vil reise.

Unntakene

Av og til blir du pålagt å ta en test for å avgjøre om du er egnet til yrket. Noen pålegger deg å ta etterutdanning eller skaffe deg ytterligere yrkeserfaring.

Enkelte yrker har like kvalifikasjonskrav innen EØS-området. Det betyr at utdanning og kompetanse godkjennes automatisk.

Dette gjelder blant annet arkitekter, sykepleiere, leger. tannleger, veterinærer og farmasøyter. Ta kontakt med aetat for ytterligere informasjon.

EØS-avtalen omfatter i dag Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike.