Jobbhjelp i krisetider

Må bedriften din ha inn ny kapital snart? Opererer den på store utenlandske markeder? Da øker sjansen for at du mister jobben.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Norge blir berørt. Ekspertene har så langt vært forsiktige med å spå store terror-konsekvenser her i landet.

Totalindeksen ved Oslo Børs har likevel sunket kraftig, og flere selskaper frykter oppsigelser.

De hardest rammede bransjene så langt er teknologi (IKT), reiseliv, industri og forsikring.

Jobbhjelp i krisetider

Benytte anledningen

Tross børsoppgang denne uka mener Are Slettan, redaktør i iMarkedet, at oppsigelser vil komme også her i landet.

- Jeg tror faktisk at en del selskaper vil bruke terroren som anledning til å si opp folk, barbere budsjetter eller i verste fall slå seg konkurs. De bruker krisa som en komfortabel unnskyldning, sier Slettan.

Emisjoner er ikke uvanlig i næringslivet. Slettan mener selskaper som er nødt til å gjennomføre en emisjon nå og hente inn ny kapital i løpet av høsten, er i faresonen.

De som rammes

- Usikkerheten som råder nå gjør at det er vanskelig å hente inn ny kapital denne høsten, sier han.

Selskaper som er avhengige av konjunkturømfindtlige markeder i utlandet, rammes hardere enn andre.

Kværner, for eksempel, må både ha ny kapital og rammes av konjunkturene internasjonalt.

De harde fakta

Indekstallene fra Oslo Børs viser utviklingen med klare siden flyene traff World Trade Center 11. september. Vi ser at Skips- og Finansindeksen har sunket mest, mens IT-indeksen faktisk har sunket mindre enn de andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Dette skyldes nok at IT-indeksen var svært lav allerede før terrorangrepet, sier Are Slettan i iMarkedet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skipsindeksen:
10. september: 882,46
21. september: 610,06
Endring: -44,65 %

Finansindeksen:
10. september: 226,29
21. setember: 161,15
Endring: -40,42 %

Industri-indeksen:
10. september: 1861,18
21. september: 1554,65
Endring: -19,7 %

IT-indeksen:
10. september: 900,07
21. september: 788,63
Endring: -14,3 %