Jobbene som vokser på trær

Vil du være sikker på å få jobb? Velg helsevesenet, bygg- og anleggsbransjen, industrien eller handel & kontor.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den ferske Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå viser en liten nedgang i sysselsettingen fra andre til tredje kvartal 2000.

I tredje kvartal hadde kongeriket rundt 2.283.000 sysselsatte - mot 2.286.000 i andre kvartal.

I første kvartal var imidlertid kun 2.246.000 nordmenn sysselsatte. Vi ligger med andre ord fortsatt godt over nivået i årets tre første måneder.

Økt ledighet

Så langt i år var arbeidsledigheten høyest ved årsskiftet, gikk ned i løpet av de første seks månedene - men har nå steget noe. Ledigheten er nå 3,5 prosent av arbeidsstokken - eller 82.000 personer.

Samlet gikk ledigheten siste år opp fra 3,3 til 3,8 prosent blant kvinner og ned fra 3,3 til 3,2 blant menn. Vi må tilbake til 1997 for å finne en tilsvarende ledighet for kvinner.

Vis meg 20 jobber man antagelig får

Færre stillinger

aetat Arbeidsdirektoratet bekrefter tendensen. Arbeidssøkere har færre stillinger å velge mellom enn tidligere. Det skyldes at aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen og industrien er noe mindre enn tidligere. Industrisysselsettingen har ikke vært så lav siden 1993.

- Byggeboomen i boligmarkedet har i tillegg stoppet noe opp. Dessuten kommer færre svensker og andre skandinaver til Norge for å jobbe, sier programdirektør Stein Langeland i aetat Arbeidsdirektoratet.

- Vi har likevel et godt arbeidsmarked med mangel på arbeidskraft innen en rekke bransjer, sier Langeland og viser til følgende tall:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jobbene som vokser på trær

Hvilke bransjer?

 • Bygg og anleggsbransjen mangler til sammen 6.000 tømrere, snekkere, murere og malere. 3.500 av disse er tømrere og snekkere.

 • Helsevesenet mangler en rekke fagfolk - 3.700 sykepleiere, 900 hjelpepleiere og hele 500 leger.

 • Industrien har også en rekke ledige stillinger - faktisk hele 7.800 totalt. Og det til tross for en nedgang i aktiviteten i blant annet oljeindustrien.

  Landets største vikarbyrå bekrefter at det ikke er noen kunst å skaffe seg jobb i dag.

  - Er du ikke over 45 år og har noen års erfaring, er det ikke noe problem, sier informasjonsansvarlig Gry Ljøterud i Manpower. Hun opplyser at byrået vanligvis formidler ekstra mange stillinger i månedene før jul.

  Programdirektør Stein Langeland i aetat Arbeidsdirektoratet.
(Foto: Eva Brænd)
  Programdirektør Stein Langeland i aetat Arbeidsdirektoratet.
  (Foto: Eva Brænd) Vis mer

  - Nå er etterspørselen særlig stor etter regnskaps- og lønnsmedarbeidere. Vi har også mange stillinger innen kontor, kundeservice, butikk og kantinedrift, sier Ljøterud.

  Hvor i landet?

  Et kjapt søk i aetats stillingsdatabase bekrefter at de ledige stillingene florerer innen disse bransjene. Og selv om den hyggelige utviklingen gjelder hele kongeriket, er deler av landet beriket med flere ledige stillinger enn andre deler.

  Majoriteten av stillingene er nemlig å finne i sentrale strøk.

  - Innen bygg og anlegg er arbeidsmarkedet særlig godt på deler av Østlandet, i Agderfylkene og i Rogaland, men ikke fullt så hett i Trøndelag og Nord-Norge, sier Langeland.

  - Denne tendensen ser vi også for arbeidsmarkedet generelt. Østlandsområdet har i dag flest ledige stillinger, mens ledigheten er høyest i Finnmark, Nord-Trøndelag og Rogaland, sier Stein Langeland.

  20 jobber du antagelig får

  Mer om jobb i Jobbskolen.
  Besøk også DinSide Jobb.